Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

Банка ДСК предлага откриване на всички видове фирмени сметки в лева и валута
 

Промоционална кампания - Без първа месечна такса при новозакупена пакетна програма чрез регистрирана „Електронна заявка за откриване на разплащателна сметка за бизнес клиенти“

От 31.03.2017 г. Банка ДСК предлага на нови бизнес клиенти възможност да регистрират „Електронна заявка за откриване на фирмена разплащателна сметка“. Електронната заявка Ви улеснява, като Ви два възможност лесно и бързо да планирате посещение в офис с конкретна цел и уговорка за откриване на сметка и пакетна програма за комплексно банково обслужване.

Всеки нов МСП клиент с нетни приходи от продажби до 3 000 000 лв., който регистрира „Електронна заявка“ и след посещение на избрания от него банков офис подпише договор и открие фирмена сметка, включена в пакетна програма, се освобождава от първа месечна такса по избраната МСП пакетна програма на Банка ДСК.

Промоцията се прилага в периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. включително за МСП пакетни програми: „ДСК Он-лайн“, „ДСК Бизнес Партньор Сребърен“, „ДСК Бизнес Партньор Златен“, „ДСК Бизнес Партньор Платинен“.

Разплащателни сметки – чрез тях можете да се разплащате с партньорите си,  да получавате преводи от страната и чужбина, да внасяте и теглите пари на каса, да изплащате заплати на служителите си, както и да съхранявате текущо свободните си средства.

Разплащателна сметка „ДСК РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ”

За улеснение в управлението на средствата, които ще събирате за фонд „Ремонт и обновяване”  на  вашата етажна собственост или сдружение, Банка ДСК предлага разплащателна сметка „ДСК РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ” без такса за откриване.

В изпълнение на чл. 50 от Закона за управление на етажната собственост, сметката е със специално предназначение и служи за събиране на средства, вкл. получаване на субсидии по одобрен проект за саниране на вашия дом, за поддръжка и подобряване на енергийната ефективност на сградата.

Ако вашата етажна собственост вече разполага със сметка в Банка ДСК и чрез нея заплаща ежемесечните консумативни и текущи разходи и откриете сметка за събиране на средства за фонд „Ремонт и обновяване” или едновременно откриете двете разплащателни сметки, Банка ДСК ви предоставя допълнителна преференция –не дължите  такса за месечно обслужване по сметка „ДСК Ремонт и обновяване”.

Депозитни сметки - можете да депозирате в Банката временно свободните си парични средства за определен период от време и те да Ви донесат добър доход. 

Доверителни /ЕСКРОУ/ сметки – Използват се при сделки, свързани с изпълнението на определени условия. Банката гарантира коректното изпълнение на ангажиментите и на двете страни, като средствата по сметката се блокират до окончателно приключване на сделката и представяне на определени документи.

Депозитарни разплащателни сметки на застрахователни брокери - специфичен вид разплащателна сметка, гарантираща изпълнението на задълженията на застрахователните брокери към потребителите на застрахователни услуги.

Специална сметка за адвокати / адвокатски дружества - предназначена е за обслужване на текущата дейност, съгласно чл. 39 от Закона за адвокатурата.

Набирателни сметки - тези сметки Ви дават възможност за временно съхраняване на Вашите парични средства с точно определено предназначение в следните случаи:

  • За временно блокиране на изискуемия капитал, необходим за регистриране на търговско дружество, преди вписването му в търговския регистър.
  • За отчитане на средства, предоставени за разпореждане от клиент на негово поделение, необособено като самостоятелно юридическо лице.
  • За отчитане на средства, ежедневно набрани по касов и безкасов път по клиентска сметка, открита и водена в поделение на Банка ДСК, различно от поделението в което се води и обслужва разплащателната сметка на клиента.
  • За отчитане на набрани чужди парични средства.

Акредитивни сметки– специфични клиентски сметки, за съхраняване на суми по получени от клиента на Банката акредитиви, които суми следва да бъдат прехвърлени по разплащателната сметка на клиента и усвоени след изпълнение на точно определени условия, зададени от платеца по акредитива.

Ликвидационни сметки – специфичен вид разплащателни сметки, за съхраняване на средства на лица, обявени в ликвидация. 

Особени сметки - специфичен вид разплащателни сметки, за съхраняване на средства на лица, за които е открито производство по несъстоятелност,  с по-строг контрол на разходваните суми.