Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
 
 

От 26.08.2013г. клиентите на Банка ДСК могат да се възползват от предимствата на кредитите по инициативата JEREMIE, финансирана от Европейски инвестиционен фонд.

Кредитите по инициативата JEREMIE са с преференциални ценови условия:

 • 50% от кредита се олихвяват с лихвен процент в размер на 3M EURIBOR/ 1 M SOFIBOR, плюс надбавка, която се определя след подаване на искане за кредит;
 • 50% от кредита се олихвяват с лихвен процент в размер на 0%;
 • Такса управление се начислява върху 50% от размера на кредита, което намалява стойността й наполовина;
 • Без такса ангажимент за инвестиционни кредити.

От средства по инициативата могат да се възползват кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Да са предприятия, регистрирани в България съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Да са предприятия, които извършават дейността си в България;
 • Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП):
  (a) средно-списъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и
  (б) годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.

Допълнителни критерии за допустимост:

 • Кредитополучателят не трябва да е “предприятие в затруднение“.
 • Кредитополучателят/целта на финансирането не трябва да има дейност/да бъде насочена към секторите определени в член 1, параграф 1 от Регл.1998/2006;
 • Няма да бъдат правени инвестиции в предприятия, извършващи дейност в областта на:
  1. Производство и търговия с оръжие;
  2. Хазартни дейности;
  3. Тютюнопроизводство;
  4. Клониране на хора;
  5. Генно модифицирани организми.
 • Рефинансиране на съществуващи заеми е недопустимо.

Кредитите, предоставяни по инициативата са при следните основни параметри, като конкретните параметри за всеки клиент се определят след консултация със специалист на Банката:

 • Вид: инвестиционни и оборотни.
 • Валута: лева или евро.
 • Размер: не повече от 2 000 000 евро или 3 911 660 лева.
 • Брой кредити: не повече от два с общ максимален размер 3 000 000 евро или 5 867 490 лева.
 • Срок: не повече от 10 години за инвестиционните кредити с възможност за гратисен период до 24 месеца или до 1/3 от срока на предоставения кредит.

За повече информация и конкретни запитвания можете да се обръщате към  специалистите за обслужване на бизнес клиенти във финансовите центрове на Банка ДСК.

Предоставеното финансиране по инициативата "Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия ", инициативата JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.

Публикацията е осъществена с помощта на Оперативна Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.", съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Банка ДСК ЕАД и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз и Управляващия орган.