Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

Специално за вашите нужди като земеделски производители, Банка ДСК предлага оборотно финансиране, с което да покриете възникващите сезонни разходи за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция, до превеждане на субсидията по разплащателна сметка, открита в Банка ДСК.

Предлагаме финансиране на сезонни разходи в следните варианти:

Нов продукт

Агро продукт "Двойно авансово оборотно финансиране за земеделски производители срещу субсидии”

Размер  Максимален размер - до 160% от получените за предходна година средства по определени схеми и мерки за Директни плащания. 
Минимален размер на кредита - Няма ограничение 
Предназначение  Кредит за оборотни средства (за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция). Продуктът е за авансово финансиране на субсидии само по определени схеми и мерки за Директни плащания за две години напред. 
Подходящ за  Регистрирани земеделски стопани,  които са подавали Заявление за подпомагане и са получавали субсидии по схеми и мерки за Директни плащания за програмен период 2014-2020 и са открили разплащателна сметка в Банката. Финансират се търговски дружества, еднолични търговци или физически лица, регистрирани по българското законодателство, осъществяващи стопанска дейност на законно основание, с изключение на не-финансови бюджетни предприятия (общини и търговски предприятия, осъществяващи дейност и функции, делегирани от държавата). 
Валута  BGN 
Срок  До очаквания срок на изплащане на субсидиите за две поредни стопански години, но максимум до 30 месеца (2х12+6 месеца) 
Погасяване   С получените по сметка на клиента в Банката субсидии 
Обезпечение 
 • Първи по ред особен залог върху бъдещо вземане на кредитополучателя за очакваните земеделски субсидии по всички схеми и мерки, финансирани от Европейските фондове и Националния бюджет за периода 2014-2020.
 • Залог на вземания по разплащателната сметка на кредитополучателя, открита в Банка ДСК, в която са получени или ще се получават субсидиите и на вземания по всички сметки на Кредитополучателя в Банка ДСК.
 

Колко ще струва:

Лихвата  се формира от  1м. СОФИБОР + надбавка по договаряне

 • Такса за разглеждане искане за кредит:
  - за кредити до 50 000 лв. – без такса;
  - за кредити над 50 001 лв. – съгласно Тарифа за ЮЛ на Банка ДСК ЕАД
 • Такса управление – 0.75%;
 • Такса предоговаряне – 10 лв.
 • Всички останали такси, съгласно действащата Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага по извършвани услуги на клиенти;

Кредитна линия за авансово финансиране на схеми и мерки за директни плащания:

Предназначение  Кредит за оборотни средства - за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция 
Подходящ за  Регистрирани земеделски стопани, които са подали Заявление и/или са получавали субсидии по схеми и мерки за Директни плащания за програмен период 2014-2020 (включително и земеделски производители, които подават заявление за подпомагане за първи път и са открили разплащателна сметка в Банката. 
Размер 

минимален размер: няма ограничение
максимален размер: 

 • Земеделски стопани, които подават заявление за подпомагане за първи път -  до 95% от очакваните субсидии.
 • Земеделски стопани, които са получавали субсидии за предходна година - до 100% от получените субсидии
 
Валута  BGN 
Срок  До 18 месеца  от подписване на договора за кредит с опция за продължаване на срока за всяка следваща година след годишен преглед на финансовото състояние на клиента 
Погасяване  Изцяло, при постъпване на субсидията 
Обезпечение 
 • Първи по ред особен залог върху бъдещо вземане на кредитополучателя за очакваните земеделски субсидии по всички схеми и мерки, финансирани от Европейските фондове и Националния бюджет за периода 2014-2020.
 • Залог на вземания по разплащателната сметка на кредитополучателя, открита в Банка ДСК, в която са получени или ще се получават субсидиите и на вземания по всички сметки на Кредитополучателя в Банка ДСК
 

 

 •  Инвестиционен кредит за покупка на земеделска земя
Предназначение  За покупка на земеделска земя 
Размер  При обезпечение само ипотека върху категоризуеми земеделски земи:
за І-ва и ІІ- ра категория - до 75% от приетата от Банката ликвидационна стойност на земеделски земи;
от ІІІ-та до VІ-та категория включително - до 70% от приетата от Банката ликвидационна стойност на земеделски земи;
При обезпечение ипотека върху категоризуеми земеделски земи и/или други обезпечения, приемани от Банката – съгласно изискванията за достатъчност на обезпечението 
Валута  BGN, EUR 
Срок  до 10 години 
Гратисен период  до 12 месеца 
Обезпечение  Само ипотека върху категоризуеми земеделски земи;
Ипотека върху категоризуеми земеделски земи и/или други обезпечения, приемани от Банката 

Колко ще струва:

Лихвата  се формира от  1м. СОФИБОР + надбавка по договаряне
Такса за разглеждане искане за кредит:
– за кредити до 50 000 лв. – без такса;
– за кредити над 50 001 лв. - 0,15% (мин. 100 лв. макс. 5 000 лв.)
Такса ангажимент – 2%;
Такса управление – 1%;