Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 

Специално за вашите нужди като земеделски производители, Банка ДСК предлага оборотно финансиране, с което да покриете възникващите сезонни разходи за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция, до превеждане на субсидията по разплащателна сметка, открита в Банка ДСК.

Предлагаме финансиране на сезонни разходи в следните варианти:

Нов продукт
Кредитна линия за авансово финансиране на схеми и мерки за директни плащания:

Предназначение  Кредит за оборотни средства - за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция 
Подходящ за  Регистрирани земеделски стопани, които са подали Заявление и/или са получавали субсидии по схеми и мерки за Директни плащания за програмен период 2014-2020 (включително и земеделски производители, които подават заявление за подпомагане за първи път и са открили разплащателна сметка в Банката. 
Размер 

минимален размер: няма ограничение
максимален размер: 

 • Земеделски стопани, които подават заявление за подпомагане за първи път -  до 95% от очакваните субсидии.
 • Земеделски стопани, които са получавали субсидии за предходна година - до 100% от получените субсидии
 
Валута  BGN 
Срок  До 18 месеца  от подписване на договора за кредит с опция за продължаване на срока за всяка следваща година след годишен преглед на финансовото състояние на клиента 
Погасяване  Изцяло, при постъпване на субсидията 
Обезпечение 
 • Първи по ред особен залог върху бъдещо вземане на кредитополучателя за очакваните земеделски субсидии по всички схеми и мерки, финансирани от Европейските фондове и Националния бюджет за периода 2014-2020.
 • Залог на вземания по разплащателната сметка на кредитополучателя, открита в Банка ДСК, в която са получени или ще се получават субсидиите и на вземания по всички сметки на Кредитополучателя в Банка ДСК
 
 • Преди стартиране на кампанията за подаване на Заявления за подпомагане и/или издаване на удостоверения от ДФ Земеделие при следните условия:

Кредитна линия за авансово финансиране на сезонни разходи на земеделски производители:

Предназначение  Оборотно финансиране преди стартиране на кампанията за подаване на Заявления за подпомагане и/или издаване на удостоверения от ДФ Земеделие. Предназначен за финансирането на сезонни разходи за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и др. разходи, свързани с производството на растителна и/или животинска продукция, до превеждане на субсидията по разплащателната сметка, открита в Банка ДСК. 
Подходящ за:  Земеделци, които доказват, че са регистрирани производители на различни видове земеделска продукция, животновъди и/или производители на продукти от животински произход - нови за Банката клиенти - с 2-годишна кредитна или бизнес история или настоящи за Банката клиенти – с 2-годишна кредитна история или получавали субсидия по сметка в Банка ДСК; 
Размер  До 70% от размера на получената субсидия за предходна календарна година по банковата сметка на клиента.
Размерът може да се предоговори до 90- 95% от размера на очакваната субсидия за текущата година след представяне на удостоверение за заявени площи и/или глава добитък, както и друг документ, удостоверяващ получаването на субсидия  през календарната година. 
Валута  BGN 
Срок  Срок за ползване до 12 месеца,  с възможност за продължаване до 3 (три ) години чрез анекс; 
Погасяване  Изцяло при постъпване на субсидията 
Обезпечение 

 

 • Първи по ред особен залог върху бъдещо вземане на кредитополучателя за очакваните земеделски субсидии по всички схеми и мерки, финансирани от Европейските фондове и Националния бюджет за периода 2014-2020.
 • Залог на вземания по разплащателната сметка на кредитополучателя, открита в Банка ДСК, в която са получени или ще се получават субсидиите и на вземания по всички сметки на Кредитополучателя в Банка ДСК.
 

Колко ще струва:
Лихвата  се формира от  1м. СОФИБОР + надбавка по договаряне

 • Такса за разглеждане искане за кредит:
  -за кредити до 50 000 лв. – без такса;
  -за кредити над 50 001 лв. - 0,15% (мин. 100 лв. макс. 5 000 лв.)
 • Такса ангажимент – 2%;
 • Такса управление – 0.75%;
 • Такса предоговаряне – 10 лв.

 

 • След подаване на заявление за получаване на средства по схемата за единно подпомагане на площ и получаване на писмено одобрение на исканата субсидия от ДФ Земеделие - Разплащателната агенция

Кредитна линия за финансиране на сезонни разходи на земеделски производители:

Предназначение  Оборотно финансиране за земеделски стопани, подали заявление за получаване на средства по схемата за единно подпомагане на площ и получили писмено одобрение на исканата субсидия от ДФ Земеделие - Разплащателна агенция 
Подходящ за  За земеделски стопани, регистрирани в ИСАК  открили разплащателна сметка в Банка ДСК 
Размер  До 90% от размера на субсидията, посочена в официален документ, издаден от Разплащателната агенция 
Валута  BGN 
Срок  Срок за ползване до 12 месеца 
Погасяване  Изцяло при постъпване на субсидията 
Обезпечение  Особен залог върху субсидията 

Колко ще струва:

Лихвата  се формира от  1м. СОФИБОР + надбавка по договаряне
Такса за разглеждане искане за кредит:
– за кредити до 50 000 лв. – без такса;
– за кредити над 50 001 лв. - 0,15% (мин. 100 лв. макс. 5 000 лв.)
Такса ангажимент – 2%;
Такса управление – 0.75%;
Такса предоговаряне – 10 лв.

 •  Инвестиционен кредит за покупка на земеделска земя
Предназначение  За покупка на земеделска земя 
Размер  При обезпечение само ипотека върху категоризуеми земеделски земи:
за І-ва и ІІ- ра категория - до 75% от приетата от Банката ликвидационна стойност на земеделски земи;
от ІІІ-та до VІ-та категория включително - до 70% от приетата от Банката ликвидационна стойност на земеделски земи;
При обезпечение ипотека върху категоризуеми земеделски земи и/или други обезпечения, приемани от Банката – съгласно изискванията за достатъчност на обезпечението 
Валута  BGN, EUR 
Срок  до 10 години 
Гратисен период  до 12 месеца 
Обезпечение  Само ипотека върху категоризуеми земеделски земи;
Ипотека върху категоризуеми земеделски земи и/или други обезпечения, приемани от Банката 

Колко ще струва:

Лихвата  се формира от  1м. СОФИБОР + надбавка по договаряне
Такса за разглеждане искане за кредит:
– за кредити до 50 000 лв. – без такса;
– за кредити над 50 001 лв. - 0,15% (мин. 100 лв. макс. 5 000 лв.)
Такса ангажимент – 2%;
Такса управление – 1%;