Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
 
 

С гаранции от НГФ

Банка ДСК и „Национален Гаранционен Фонд“ ЕАД (НГФ) подписаха  Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити, с което изразяват взаимната си воля за осъществяване на съвместна дейност, във връзка с осигуряване на малките и средни предприятия в България на финансиране чрез механизъм за споделяне на риска.

Фондът издава гаранция по инвестиционни и оборотни кредити, както и за банкови гаранции, предоставяни от Банка ДСК на МСП, по смисъла на Закона за МСП.

Гаранционната схема се прилага и за кредити, свързани с финансирането на проекти по оперативни програми от програмен период 2014-2020г.

Съгласно сключеното Споразумение, НГФ гарантира до 50% вземанията по кредити, предоставени от Банката на Малки и средни предприятия (МСП). Гаранционното споразумение дава възможност банката да предоставя кредити и да издава гаранции при облекчени изисквания за обезпеченост и атрактивни цени.

Предназначение на кредитите:

 • За инвестиции;
 • За оборотни средства, включително и лимити за банкови гаранции, плащане на ДДС и др;

Документи за кредити, гарантирани от НГФ, се приемат във всички бизнес центрове на Банката, като клиентите ще бъдат консултирани от съответните кредитни специалисти, отговарящи за обслужването на МСП и корпоративни клиенти или Мениджърите на поделенията.

С гаранции от ОГФ

Съгласно споразумение между Банка ДСК и Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия (МСП) при Столична община (ОГФМСП-СО) от 29.10.2008 г., Банка ДСК дава възможност за създаване на благоприятна среда за развитието на малки и средни предприятия.
Основната цел на Общинският Гаранционен Фонд /ОГФ/ е провеждането на политика за стимулиране на сектора на МСП и създаване на оптимални условия  за тяхното развитие, като третира преференциално следните категории:

 • Жени предприемачи;
 • Лица с увреждания;
 • Собственици на МСП до 30-годишна възраст;
 • Фирми, осигуряващи собствени източници и средства за съфинансиране на бизнес-проекта.

Фондът третира преференциално бизнес-проекти, в следните области:

 • Високи технологии и информационни услуги;
 • Туризъм и в частност семейно хотелиерство и ресторантьорство;
 • Производство и търговия на стоки и услуги от леката и хранителна промишленост;
 • Транспорт и транспортни услуги за населението;
 • Услуги, предоставяни от домашни лекари, зъболекари, рехабилитатори, и психотерапевти.
 • Услуги в областта на спорта, културата, младежки дейности и други;
 • Екология;
 • Експортно ориентирани производства;
 • Производство на екологично чисти производства, както и на машини и съоръжения, допринасящи за опазване на и подобряване на околната среда.

Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община гарантира с предимство кредити предоставени за:

 • Внедряване нови технологии и технологични линии;
 • Купуване на нови машини и съоръжения;
 • Купуване на патенти и лицензи, касаещи основната инвестиция;
 • Ноу-хау и обучение на кадри;
 • Въвеждане на системи за управление на качеството;
 • Оборотен капитал.

По силата на Споразумението, Банка ДСК подкрепя проектите в посочените области чрез осигуряване на финансиране по гъвкави схеми. Ако осъществявате фирмена дейност на територията на Столична Община и желаете да кандидатствате за кредит, Банка ДСК ви кани да посетите следните финансови центрове в гр. София, където ще получите пълна информация за условията по кредита и необходимите документи:

ФЦ Московска, ул. „Московска” № 19;
Филиал Бенковски, ул. „Дондуков” № 19;
ФЦ Батенберг, ул. „Княз Александър І” № 6;
ФЦ Христо Ботев, ж.к.Младост 1 бл.24;
ФЦ Калоян, ул. „Цар Калоян” № 1;
ФЦ София 3, бул. „Дондуков” № 5;
ФЦ София 4, бул. „Витоша” № 15;
ФЦ София 6, ул. „Дебър” № 1;