Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
Още по темата
 
 

Кредитите са предназначени за малки, средни (МСП) и микропредприятия (МП) - дистрибутори,  клиенти и доставчици на корпоративен клиент на Банка ДСК.

Какво представляват?

Кредитите са за оборотни средства и се предоставят като кредитна линия.
Размерът им е до определения максимален размер на кредитите за съответния вид клиент – МСП и МП в лева или еквивалента им в EUR.
Срокът за издължаване е до една година, с възможност за продължаване.
Усвояват се безкасово срещу представяне на разходо-оправдателни документи.

Лихвени условия по кредитите:

  • в  лева –  минимална лихва в размер на 8,95% плюс надбавка
  • в EUR – прилага се базисната лихва (тримесечен EURIBOR) плюс надбавка по договаряне


Кредитите се обезпечават с всички приемани от Банката обезпечения.
Срокът на проучване на кредита е до 5 работни дни.


Други условия:

  • откриване на разплащателна сметка в Банката с цел разплащане по безкасов начин с корпоративния клиент на Банката
  • ползване на други продукти/услуги, предоставяни от Банката

Колко ще струва?

Банката събира такса за разглеждане на искане за кредит, такса за управление на предоставен кредит и други съпътстващи кредита такси съгласно своята Тарифата.
 
Какви са Вашите предимства?

  • преференциални лихвени условия
  • възможност за договаряне на такса за управление на кредита
  • продължаване на срока на кредита, без да плащате такса за проучване
  • намаляват банковите Ви разходи
  • кратък срок за разглеждане на искането Ви за кредит

Какво трябва да направя?

Ако имате желание да се възползвате от предимствата на този кредитен продукт, следва да посетите поделението на Банката, обслужващо региона по място на осъществяване на основната Ви дейност или търговска/данъчна регистрация, където ще получите подробна информация и изискваните образци от документи.