Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
Още по темата
 
 


Банка ДСК има удоволствието да Ви представи новите пакетни програми, които дават възможности за ползване на комплексни услуги при преференциални условия за малки, средни и микропредприятия, както и други нефинансови предприятия и обществени организации.

Какво представляват?

НОВО! Пакетна програма „ДСК Online“ –предвидена за нови и настоящи клиенти – микропредприятия и МСП, с бизнес и финансова история, нефинансови предприятия и обществени организации, които извършват множество разплащания чрез банкови сметки.

Програмата дава възможност да ползвате при преференциални условия един или повече от следните банкови продукти и услуги:

 • Без такса за откриване и без месечна такса за обслужване на до 2 разплащателни сметки (една в лева и една във валута- евро/щ.д)., като една от тях в лева е основна; 
 • Бизнес дебитни карти на Банка ДСК до 5 бр. – без такса за издаване, преиздаване и при изтичане срока на валидност, без месечна такса и без такса за теглене на пари в наличност на АТМ на Банка ДСК;
 • Виртуални карти до 5 бр.  без такса за издаване и преиздаване, при изтичане срока на валидност, без месечна такса;
 • Електронно банкиране ДСК Директ (Интернет и Мобилно банкиране/ РС банкиране „Мултикеш“)  – без месечна такса;
 • Токън устройство – без такса за издаване;
 • Преференциални условия за разплащания през електронно банкиране;
 • Възможност за договаряне на цени за вътрешнобанкови и междубанкови преводи във валута;

Колко ще струва?
Месечна такса за ползване на пакетната програма е 18 лв.


Пакетна програма „ДСК Нов Бизнес” е предназначена за (микропредприятия, сдружения, фондации, неперсонифицирани лица и др.под.,) и за лица, упражняващи свободни професии, в т.ч. земеделски производители - нови клиенти, които за първи път ще откриват разплащателна сметка и не познават банковата карта и възможностите, които предлагат електронните канали ДСК Директ.

Програмата дава възможност  да ползвате при преференциални условия следните  банкови продукти и услуги:

 • Безплатно откриване и без месечна такса за обслужване на разплащателна сметка в лева
 • Бизнес дебитна карта на Банка ДСК - без такса за първоначално издаване
 • Електронно банкиране ДСК Директ (PC Банкиране чрез Multicash и/или интернет банкиране) по тарифен план “Инфо” - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Multicash
 • Безплатно обслужване на клиентска сметка при вноски до 5 000 лв./2 500 евро и при теглене до 2 000 лв./ 1 000 евро)

Колко ще струва?

Месечна такса за ползване на пакетната програма е 10 лв.

Пакетна програма „ДСК Бизнес Партньор Плюс” – за малки фирми и други нефинансови предприятия и обществени организации, които извършват малко на брой транзакции по разплащателната си сметка.

Програмата дава възможност да ползвате при преференциални условия един или повече от следните банкови продукти и услуги:

 • Безплатно откриване и без месечна такса за обслужване до 2 разплащателни сметки в лева и/или евро/щ.д., като една от тях в лева е основна
 • Бизнес дебитни карти на Банка ДСК– без месечна такса и без такса за блокиране на картата
 • Безплатно обслужване на клиентска сметка при вноски на суми до 7 000 лв./ 3500 евро и при теглене на суми до 2 000 лв./ 1000 евро;
 • Безплатно инсталиране на Физически ПОС терминал;
 • Електронно банкиране ДСК Директ (PC Банкиране чрез Multicash и/или интернет банкиране) по тарифен план “Инфо” - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Multicash;
 • Без такса /месечно/ в лева - 1 бр. вътрешнобанков и 1 бр. междубанков преводи (без RINGS), наредени в офис на банката, неограничен брой вътрешнобанкови преводи през електронно банкиране и 5 бр. междубанкови превода през електронно банкиране (без RINGS);
 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала:

Колко ще струва?
Месечна такса за ползване на пакетната програма е 15 лв.

Пакетна програма „ДСК Бизнес Партньор Сребърен” – предвидена за нови и настоящи клиенти - МСП с бизнес и финансова история, както и други нефинансови предприятия и обществени организации, по-бързо развиващи се, с нарастващ брой транзакции по сметките си.

Програмата дава възможност да ползвате при преференциални условия един или повече от следните следните банкови продукти и услуги:

 • Безплатно откриване и без месечна такса за обслужване до 2 разплащателни сметки в лева и/или евро/щ.д., като една от тях в лева е основна
 • Безплатно откриване на депозитна сметка FX market;
 • Бизнес дебитни карти на Банка ДСК– без месечна такса и без такса за блокиране на картата;
 • Безплатно обслужване на клиентска сметка при вноски на суми до 10 000 лв./ 5000 евро и при теглене на суми до 3 000 лв./ 1 500 евро;
 • Безплатно инсталиране на Физически ПОС терминал;
 • Електронно банкиране ДСК Директ (PC Банкиране чрез Multicash и/или интернет банкиране) по тарифен план “Старт” - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Multicash;
 • Без такса /месечно/ в лева: 3 бр. вътрешнобанков и 2 бр.междубанков преводи (без RINGS), наредени в офис на банката и през електронното банкиране - неограничен брой вътрешнобанкови преводи  и 10 бр. междубанкови превода (без RINGS);
 • Възможност за договаряне на цени за вътрешнобанкови и междубанкови преводи във валута;
 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала;
 • Отстъпки от такси по един новоразрешен кредит след датата на включване в пакетната програма:
  - разглеждане на искане;
  - управление на кредита;
  - при предсрочно погасяване със собствени средства; 

Колко ще струва?
Месечна такса за ползване на пакетната програма е 29 лв.


Пакетна програма „ДСК Бизнес Партньор Златен” – предвидена за нови и настоящи клиенти - МСП с бизнес и финансова история, които ползват кредит/и или извършват голям брой транзакции по сметките си, както и други нефинансови предприятия и обществени организации, с нарастващ брой транзакции по сметките си. 

Програмата дава възможност да ползвате при преференциални условия един или повече от следните следните банкови продукти и услуги:

 • Безплатно откриване и без месечна такса за обслужване до 2 разплащателни сметки в лева и/или евро/щ.д., като една от тях в лева е основна
 • Безплатно откриване на депозитна сметка FX market;
 • Бизнес дебитни карти на Банка ДСК– без месечна такса и без такса за блокиране на картата;
 • Безплатно обслужване на клиентска сметка при вноски на суми до 10 000 лв./ 5000 евро и при теглене на суми до 5 000 лв./ 2 500 евро;
 • Безплатно инсталиране на Физически ПОС терминал;
 • Електронно банкиране ДСК Директ (PC Банкиране чрез Multicash и/или интернет банкиране) по тарифен план “Обем” - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Multicash;
 • Без такса /месечно/ в лева: 5 бр. вътрешнобанков и 5 бр.междубанков преводи (без RINGS), наредени в офис на банката и през електронното банкиране - неограничен брой вътрешнобанкови преводи  и 20 бр. междубанкови превода (без RINGS);
 • Възможност за договаряне на цени за вътрешнобанкови и междубанкови преводи във валута;
 • Обработка на преводи на работни заплати, на не по-малко от 3 бр. служители;
 • Отстъпки от такси по един новоразрешен кредит след датата на включване в пакетната програма:
  - разглеждане на искане;
  - управление на кредита;
  - при предсрочно погасяване със собствени средства; 

Колко ще струва?
Месечна такса за ползване на пакетната програма е 55 лв.

Пакетна програма „ДСК Бизнес Партньор Платинен“ – луксозен пакет за МСП, с бизнес и финансова история, които извършват множество разплащания чрез банкови сметки.
Програмата дава възможност да ползвате при преференциални условия един или повече от следните банкови продукти и услуги:

 • Без такса за откриване и без месечна такса за обслужване до 2 разплащателни сметки в лева и/или евро/щ.д., като една от тях в лева е основна;
 • Без такса за откриване на депозитна сметка FX market;
 • Бизнес дебитни карти на Банка ДСК – без месечна такса, без такса за блокиране на картата, без такса за преиздаване при изгубване, кражба, забравен ПИН, вкл. и за получаване в друго поделение;
 • Вноски на суми до 20 000 лв./10 000 евро и при теглене на суми до 10 000 лв./5000 евро – без такса;
 • Без такса за  инсталиране на Физически ПОС терминал;
 • Електронно банкиране ДСК Директ по тарифен план „Обем“ – без месечна такса и без такса за инсталиране на продукта в офис на клиента;
 • Без такса /месечно/ в лева: 5 бр. вътрешнобанков и 5 бр. междубанков преводи (без RINGS), наредени в офис на банката и през електронното банкиране - неограничен брой вътрешнобанкови преводи  и 50 бр. междубанкови превода (без RINGS);
 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала – без такса по сметки, открити в Банка ДСК;
 • Отстъпки от такси по един новоразрешен кредит след датата на включване в пакетната програма;
 • Възможност за договаряне на цени за вътрешнобанкови и междубанкови преводи във валута;

Колко ще струва?
Месечна такса за ползване на пакетната програма е 99 лв.