Бисквитки (cookies) в сайта на Банка ДСК

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам

 
Още по темата
 
 

Промоционална кампания - Без първа месечна такса при новозакупена пакетна програма чрез регистрирана „Електронна заявка за откриване на разплащателна сметка за бизнес клиенти“

От 31.03.2017 г. Банка ДСК предлага на нови бизнес клиенти възможност да регистрират „Електронна заявка за откриване на фирмена разплащателна сметка“. Електронната заявка Ви улеснява, като Ви два възможност лесно и бързо да планирате посещение в офис с конкретна цел и уговорка за откриване на сметка и пакетна програма за комплексно банково обслужване.

Всеки нов МСП клиент с нетни приходи от продажби до 3 000 000 лв., който регистрира „Електронна заявка“ и след посещение на избрания от него банков офис подпише договор и открие фирмена сметка, включена в пакетна програма, се освобождава от първа месечна такса по избраната МСП пакетна програма на Банка ДСК.

Промоцията се прилага в периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. включително за МСП пакетни програми: „ДСК Он-лайн“, „ДСК Бизнес Партньор Сребърен“, „ДСК Бизнес Партньор Златен“, „ДСК Бизнес Партньор Платинен“.

Банка ДСК има удоволствието да Ви представи новите пакетни програми, които дават възможности за ползване на комплексни услуги при преференциални условия за малки, средни и микропредприятия, както и други нефинансови предприятия и обществени организации.

Какво представляват?

НОВО! Пакетна програма „ДСК Online“ –предвидена за нови и настоящи клиенти – микропредприятия и МСП, с бизнес и финансова история, нефинансови предприятия и обществени организации, които извършват множество разплащания чрез банкови сметки.

Програмата дава възможност да ползвате при преференциални условия един или повече от следните банкови продукти и услуги:

 • Без такса за откриване и без месечна такса за обслужване на до 2 разплащателни сметки (една в лева и една във валута- евро/щ.д)., като една от тях в лева е основна; 
 • Бизнес дебитни карти на Банка ДСК до 5 бр. – без такса за издаване, преиздаване и при изтичане срока на валидност, без месечна такса и без такса за теглене на пари в наличност на АТМ на Банка ДСК;
 • Виртуални карти до 5 бр.  без такса за издаване и преиздаване, при изтичане срока на валидност, без месечна такса;
 • Електронно банкиране ДСК Директ (Интернет и Мобилно банкиране/ РС банкиране „Мултикеш“)  – без месечна такса;
 • Токън устройство – без такса за издаване;
 • Преференциални условия за разплащания през електронно банкиране;
 • Възможност за договаряне на цени за вътрешнобанкови и междубанкови преводи във валута;

Колко ще струва?
Месечна такса за ползване на пакетната програма е 18 лв.


Пакетна програма „ДСК Нов Бизнес” е предназначена за (микропредприятия, сдружения, фондации, неперсонифицирани лица и др.под.,) и за лица, упражняващи свободни професии, в т.ч. земеделски производители - нови клиенти, които за първи път ще откриват разплащателна сметка и не познават банковата карта и възможностите, които предлагат електронните канали ДСК Директ.

Програмата дава възможност  да ползвате при преференциални условия следните  банкови продукти и услуги:

 • Безплатно откриване и без месечна такса за обслужване на разплащателна сметка в лева
 • Бизнес дебитна карта на Банка ДСК - без такса за първоначално издаване
 • Електронно банкиране ДСК Директ (PC Банкиране чрез Multicash и/или интернет банкиране) по тарифен план “Инфо” - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Multicash
 • Безплатно обслужване на клиентска сметка при вноски до 5 000 лв./2 500 евро и при теглене до 2 000 лв./ 1 000 евро)

Колко ще струва?

Месечна такса за ползване на пакетната програма е 10 лв.

Пакетна програма „ДСК Бизнес Партньор Плюс” – за малки фирми и други нефинансови предприятия и обществени организации, които извършват малко на брой транзакции по разплащателната си сметка.

Програмата дава възможност да ползвате при преференциални условия един или повече от следните банкови продукти и услуги:

 • Безплатно откриване и без месечна такса за обслужване до 2 разплащателни сметки в лева и/или евро/щ.д., като една от тях в лева е основна
 • Бизнес дебитни карти на Банка ДСК– без месечна такса и без такса за блокиране на картата
 • Безплатно обслужване на клиентска сметка при вноски на суми до 7 000 лв./ 3500 евро и при теглене на суми до 2 000 лв./ 1000 евро;
 • Безплатно инсталиране на Физически ПОС терминал;
 • Електронно банкиране ДСК Директ (PC Банкиране чрез Multicash и/или интернет банкиране) по тарифен план “Инфо” - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Multicash;
 • Без такса /месечно/ в лева - 1 бр. вътрешнобанков и 1 бр. междубанков преводи (без RINGS), наредени в офис на банката, неограничен брой вътрешнобанкови преводи през електронно банкиране и 5 бр. междубанкови превода през електронно банкиране (без RINGS);
 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала:

Колко ще струва?
Месечна такса за ползване на пакетната програма е 15 лв.

Пакетна програма „ДСК Бизнес Партньор Сребърен” – предвидена за нови и настоящи клиенти - МСП с бизнес и финансова история, както и други нефинансови предприятия и обществени организации, по-бързо развиващи се, с нарастващ брой транзакции по сметките си.

Програмата дава възможност да ползвате при преференциални условия един или повече от следните следните банкови продукти и услуги:

 • Безплатно откриване и без месечна такса за обслужване до 2 разплащателни сметки в лева и/или евро/щ.д., като една от тях в лева е основна
 • Безплатно откриване на депозитна сметка FX market;
 • Бизнес дебитни карти на Банка ДСК– без месечна такса и без такса за блокиране на картата;
 • Безплатно обслужване на клиентска сметка при вноски на суми до 10 000 лв./ 5000 евро и при теглене на суми до 3 000 лв./ 1 500 евро;
 • Безплатно инсталиране на Физически ПОС терминал;
 • Електронно банкиране ДСК Директ (PC Банкиране чрез Multicash и/или интернет банкиране) по тарифен план “Старт” - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Multicash;
 • Без такса /месечно/ в лева: 3 бр. вътрешнобанков и 2 бр.междубанков преводи (без RINGS), наредени в офис на банката и през електронното банкиране - неограничен брой вътрешнобанкови преводи  и 10 бр. междубанкови превода (без RINGS);
 • Възможност за договаряне на цени за вътрешнобанкови и междубанкови преводи във валута;
 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала;
 • Отстъпки от такси по един новоразрешен кредит след датата на включване в пакетната програма:
  - разглеждане на искане;
  - управление на кредита;
  - при предсрочно погасяване със собствени средства; 

Колко ще струва?
Месечна такса за ползване на пакетната програма е 29 лв.


Пакетна програма „ДСК Бизнес Партньор Златен” – предвидена за нови и настоящи клиенти - МСП с бизнес и финансова история, които ползват кредит/и или извършват голям брой транзакции по сметките си, както и други нефинансови предприятия и обществени организации, с нарастващ брой транзакции по сметките си. 

Програмата дава възможност да ползвате при преференциални условия един или повече от следните следните банкови продукти и услуги:

 • Безплатно откриване и без месечна такса за обслужване до 2 разплащателни сметки в лева и/или евро/щ.д., като една от тях в лева е основна
 • Безплатно откриване на депозитна сметка FX market;
 • Бизнес дебитни карти на Банка ДСК– без месечна такса и без такса за блокиране на картата;
 • Безплатно обслужване на клиентска сметка при вноски на суми до 10 000 лв./ 5000 евро и при теглене на суми до 5 000 лв./ 2 500 евро;
 • Безплатно инсталиране на Физически ПОС терминал;
 • Електронно банкиране ДСК Директ (PC Банкиране чрез Multicash и/или интернет банкиране) по тарифен план “Обем” - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Multicash;
 • Без такса /месечно/ в лева: 5 бр. вътрешнобанков и 5 бр.междубанков преводи (без RINGS), наредени в офис на банката и през електронното банкиране - неограничен брой вътрешнобанкови преводи  и 20 бр. междубанкови превода (без RINGS);
 • Възможност за договаряне на цени за вътрешнобанкови и междубанкови преводи във валута;
 • Обработка на преводи на работни заплати, на не по-малко от 3 бр. служители;
 • Отстъпки от такси по един новоразрешен кредит след датата на включване в пакетната програма:
  - разглеждане на искане;
  - управление на кредита;
  - при предсрочно погасяване със собствени средства; 

Колко ще струва?
Месечна такса за ползване на пакетната програма е 55 лв.

Пакетна програма „ДСК Бизнес Партньор Платинен“ – луксозен пакет за МСП, с бизнес и финансова история, които извършват множество разплащания чрез банкови сметки.
Програмата дава възможност да ползвате при преференциални условия един или повече от следните банкови продукти и услуги:

 • Без такса за откриване и без месечна такса за обслужване до 2 разплащателни сметки в лева и/или евро/щ.д., като една от тях в лева е основна;
 • Без такса за откриване на депозитна сметка FX market;
 • Бизнес дебитни карти на Банка ДСК – без месечна такса, без такса за блокиране на картата, без такса за преиздаване при изгубване, кражба, забравен ПИН, вкл. и за получаване в друго поделение;
 • Вноски на суми до 20 000 лв./10 000 евро и при теглене на суми до 10 000 лв./5000 евро – без такса;
 • Без такса за  инсталиране на Физически ПОС терминал;
 • Електронно банкиране ДСК Директ по тарифен план „Обем“ – без месечна такса и без такса за инсталиране на продукта в офис на клиента;
 • Без такса /месечно/ в лева: 5 бр. вътрешнобанков и 5 бр. междубанков преводи (без RINGS), наредени в офис на банката и през електронното банкиране - неограничен брой вътрешнобанкови преводи  и 50 бр. междубанкови превода (без RINGS);
 • Обработка на преводи на работни заплати на персонала – без такса по сметки, открити в Банка ДСК;
 • Отстъпки от такси по един новоразрешен кредит след датата на включване в пакетната програма;
 • Възможност за договаряне на цени за вътрешнобанкови и междубанкови преводи във валута;

Колко ще струва?
Месечна такса за ползване на пакетната програма е 99 лв.