За кого е подходящ?

За микропредприятия и обществени организации

Преференции

  • 1 разплащателна сметка в лева - без такса за откриване и месечно обслужване;
  • До 2 дебитни карти - без такса за издаване, месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност;
  • Електронно банкиране по тарифен план “Инфо” на ДСК Директ или ПП Мултикеш - без месечна такса и без такса за инсталиране на ПП Мултикеш;
  • Внасяне на суми на АТМ терминал на Банка ДСК – без такса

Месечна такса за ползване 10 лв.

Годишна такса за ползване на пакетна програма с отстъпка от една месечна такса – 110 лв.