Уведомление за промени в месечните такси на пакетите за Премиум клиенти от 2024 г.

01.11.2023

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2024 г., Банка ДСК въвежда промени в месечните такси на пакетите за Премиум клиенти, както следва: 


ПАКЕТИ ОТ ГРУПА "ПРЕМИУМ" /Пакети в продажба

МЕСЕЧНИ ТАКСИ ОТ 01.01.2024г.

 "ДСК Премиум"

BGN 17,60 / EUR 9,00 / USD 10,00

 "ДСК Премиум" при изпълнено допълнително условие

BGN 13,70 / EUR 7,00 / USD 8,50

Пакети спрени от продажба

"Частно банкиране Класик"

BGN 15,65  / EUR 8,00 / USD 9,00

"Частно банкиране Златен"

BGN 25,43  / EUR 13,00 / USD 14,50

 "Частно банкиране Златен Плюс"

BGN 33,25  / EUR 17,00 / USD 17,50


Добавя се и нова безплатна услуга за пакетите от група „Премиум“ /пакети в продажба/ за нареждане на незабавни преводи по мобилен номер – Blink P2P. Blink P2P надгражда съществуващата услуга „Преводи по мобилен номер“, като позволява да се изпращат и получават преводи по мобилен номер, освен между клиенти на Банка ДСК, така и между клиенти на различни банки, внедрили услугата.

За допълнителна информация и консултация, както и за нови предложения от Банка ДСК, бихте могли да се обърнете към Вашия личен банкер, като в специализирания сайт можете да откриете локациите на Зоните и Центровете за Премиум клиенти и да запазите час за консултация: https://dskbank.bg/dskpremium/

В градове и населени места, в които няма изградени/обособени специализирани Зони и Центрове, можете да се обърнете към Мениджъра на най-близкия до Вас офис.

С уважение,

Екипът на Банка ДСК