Уведомление за промени в „Програма Money-back по кредитни карти на Банка ДСК“

10.06.2024

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2024 г. „Програма Money-back по кредитни карти на Банка ДСК“ се преименува на „Програма Cashback по кредитни карти на Банка ДСК“.

Считано от същата дата, се въвежда максимална отстъпка в размер на 10 лв., която може да бъде получена от единична покупка с кредитна карта, участваща в програмата.

Общият размер на Cashback, който може да бъде получен в рамките на една година, остава непроменен (до 600 лв. за Пакети Премиум Плюс и до 300 лв. за Пакети Премиум).

Всички други условия на програмата се запазват.

С уважение,

Екипът на Банка ДСК