ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ

Инвестиране и управление на парични средства
на финансовите пазари

Взаимният /договорният/ фонд е колективна схема за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари. Клиентите предоставят средствата си за управление чрез закупуване на т.нар. „дялове” на конкретен фонд.

icon-stack
Широка гама продукти като структура на портфейла и степен на риска
icon-piggy
Отлични възможности за диверсификация на спестяванията ви
icon-no-tax
Доходите от взаимни фондове не се облагат
icon-otp-2
Широка гама продукти като структура на портфейла и степен на риска
icon-combine
Възможна комбинация от различни фондове дава по-голяма гъвкавост и възможност за оптимизиране на общия резултат от инвестиране на средствата.
icon-star
Оптимизира се съотношението „риск-доходност” при инвестициите и се постига по-голяма диверсификация при управлението на средствата, чрез използването на разнообразните портфейли на фондовете

Свържете се с нас,
за да Ви запознаем с възможностите!

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС ЗА СРЕЩА