ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ


с атрактивни лихви за Вас като клиенти с Премиум план


Условия

icon-money-2

Индивидуални решения

icon-percent

Преференциални лихви

icon-hand

Експресно одобрение


Предимства за Вас

  • Ако получавате работната си заплата или пенсия в банката, не е необходимо документално да удостоверявате Вашия доход
  • При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник
  • Избирате между равни и намаляващи месечни вноски

Кредит овърдрафт

icon-money-2

Висок лимит по
кредит овърдрафт

icon-percent

По-ниски лихви за клиенти с Премиум план

icon-star

Лесен за употреба
кредитен продукт

Свържете се с нас,
за да Ви запознаем с възможностите!

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС ЗА СРЕЩА