ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ЗА КЛИЕНТИ С ПАКЕТ ПРЕМИУМ


с атрактивни лихви за Вас като клиенти с пакет Премиум


Като клиент с пакет Премиум, можете да се възползвате от специални и атрактивни предложения по потребителски кредити

Условия

icon-money-2

Индивидуални решения

icon-percent

Преференциални лихви

icon-hand

Експресно одобрение

Предимства за Вас

  • Ако получавате работната си заплата или пенсия в банката, не е необходимо документално да удостоверявате Вашия доход
  • При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник
  • Избирате между равни и намаляващи месечни вноски

Кредит овърдрафт

icon-money-2

Висок лимит по
кредит овърдрафт

icon-percent

По-ниски лихви за клиенти с пакети Премиум

icon-star

Лесен за употреба
кредитен продукт

Свържете се с нас,
за да Ви запознаем с възможностите!

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС ЗА СРЕЩА