News image

Започна процесът по миграция на ПОС-терминалите на Експресбанк

Стартира процесът по миграцията на ПОС-терминалите на търговците, обслужвани от Експресбанк, към авторизационната система на Банка ДСК.

За да се осигури високо ниво на обслужване на клиентите на Експресбанк, екипите на Банка ДСК подготвиха специален подход на миграция на терминалните устройства на Експресбанк към авторизационната система на Банка ДСК. Благодарение на него процесът по приемане на картови разплащания няма да бъде засегнат или прекъснат.

Пилотен проект

През септември 2019 г. пилотно бяха подменени и тествани 10 ПОС-терминални устройства при трима от търговците на Експресбанк с устройства на Банка ДСК. Целта беше да се тестват  картовите операции и да се проследи обработката им в системите на банката. Този етап приключи успешно.

График за подмяна на ПОС-терминали при търговци

С цел осигуряване на непрекъсваемост на работата на ПОС-терминалите и предвид  сериозния брой ПОС-терминали на Експресбанк при търговци, миграцията ще се извърши по предварително подготвен график. Предвидено е всяко съществуващо терминално устройство да бъде подменено с ново, с логото на Банка ДСК. Независимо от подмяната на устройствата, обслужването на ПОС-терминалите ще продължи да се отразява по разплащателната сметка на търговеца в Експресбанк до интеграцията на двете банки. Заверката на средствата от картови плащания по сметките на търговците ще се извършва както до момента. Ще се запази и същата отчетност на картовите транзакции. Единствената промяна за търговците, клиенти на Експресбанк, е свързана с пренасочването на обажданията при възникнали евентуални въпроси за ползването на ПОС-терминала към Контактния Център на Банка ДСК на телефони: 0700 10 375/ *2375 .

Основни предимства

След инсталиране на новите устройства търговците ще могат да се възползват от следните предимства:

  • Повторният печат на бележката е автоматичен и не е необходимо да се избира чрез натискане на допълнителен бутон;
  • При въвеждане сумата на транзакцията на началния екран, веднага следва екран, който позволява осъществяване на операция „Покупка“, безконтактно или с прочитане на картата, без да е необходимо допълнително избиране на вида транзакцията;
  • При неуспешен опит за транзакция се разпечатва бележка „НЕОДОБРЕНА/ОТКАЗАНА“ операция за разлика от ПОС-терминалите на Експресбанк, които разпечатват бележка само ако транзакцията е успешна;
  • През новия ПОС терминал може да се използват безплатно допълнителните услуги cash back (покупка и до 50 лв. в брой) и refund (връщане на суми по сметката на картодържателя);
  • През ПОС на Банка ДСК ще са възможни плащания с карти Diners Club, Discover, UnionPay, Trans.card.

Подмяната на ПОС-терминалите и обучението на търговците ще се извършва от представители на фирмите „Лирекс БГ“ или „Соффтек 2011“, партньори на Банка ДСК. Те ще посетят търговските обекти в съответствие с предварително комуникиран месечен график за подмяна на терминалите и ще проведат кратко обучение на служителите на място в обекта.

При въпроси не се колебайте да се свържете с нас чрез контактната ни форма.

Още новини