News image

Групама Животозастраховане придоби Експрес Животозастраховане

На 31 октомври 2019 г. Групама Животозастраховане ЕАД, българско дъщерно дружество на френската банково-застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles, приключи  финансовата сделка по придобиването на 100% акционерно участие в животозастрахователнo дружество Експрес Животозастраховане от  Банка ДСК и Експресбанк, български дружества на ОTP Bank Plc., след като бяха получени всички необходими разрешения от страна на регулаторите.

Процесът по интеграция на Експрес Животозастраховане се очаква да приключи през 2020 г. Дотогава дружеството ще продължи да извършва своята обичайна оперативна дейност под името и търговската марка  Групама Животозастраховане Експрес ЕАД.

Още новини