News image

Достъп до ДСК Директ имат потребители с разплащателна сметка в лева, евро или щатски долари

Интеграцията на Банка ДСК и Експресбанк се очаква да приключи до средата на 2020 г. В тази връзка за клиентите и на двете банки ще настъпят някои промени и подобрения в продуктите и услугите, които ползват. Така например, клиентите на Експресбанк ще имат достъп до по-модерната, иновативна и потребителски ориентирана платформа за онлайн банкиране на Банка ДСК – ДСК Директ.

Според правилата на Банка ДСК, достъп до ДСК Директ имат само клиенти с разплащателна сметка в една от трите валути - лева, евро или щатски долари. За да ползват онлайн платформата на Банка ДСК, потребителите на BankOn Web, които имат само спестовна сметка или оперират само със семейна сметка, или пък притежават разплащателна сметка, която не е в една от трите посочени валути, трябва да си открият разплащателна сметка в лева, евро или щатски долари до 31 декември 2019 г.

Ако пропуснат този срок, електронното им банкиране няма да бъде активно след 7 януари 2020 г.

Откриването на разплащателна сметка в лева, евро или щатски долари може да стане във всеки офис на Експресбанк и отнема не повече от 15 минути. След интеграцията на двете банки, клиентите ще могат да си открият сметка във всеки един от офисите на обединената Банка ДСК.

ДСК Директ е платформа за онлайн банкиране на Банка ДСК, която ще даде достъп на клиентите на Експресбанк до голям брой модерни, иновативни и потребителски ориентирани електронни услуги. На разположение на клиентите са много повече възможности отколкото в BankOn Web, които предлагат по-модерно и достъпно банково обслужване, без да е необходимо да се посещават офиси на банката:

  • Изключително лесно управление на банкови карти (промяна на лимити по карта, временно блокиране, преиздаване на карта, регистриране на 3D парола за интернет покупки);
  • Възможност за използване по всяко време на „Спестовна компонента“ с контрол над спестяванията;
  • Възможност за използване „Виртуална карта“ за по-сигурно пазаруване при онлайн търговци;
  • Възможност за откриване и управление на „Виртуални депозити“ в различна валута и срочност;
  • Възможност за откриване на сметки, издаване и преиздаване на банкови карти;
  • Възможност за подаване на искане за различни кредитни продукти;
  • Възможност за заявяване и управление на SMS известия.

Още новини