News image

Прекратяване на застраховка „Защита на покупките“ за картодържатели на банкови карти VPAY

Уважаеми клиенти,

С публикуването на Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти на Експресбанк АД на 10.07.2019 г. беше оповестено, че считано от 02.09.2019 г., банката преустановява подновяването на дебитни карти VPAY. Издадените преди тази дата карти остават в употреба до изтичане на срока на валидност, посочен върху картата, но не по-късно от датата на вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД. След тази дата клиентите ще имат достъп до средствата си чрез новоиздадената им карта с логото на Банка ДСК Visa Debit payWave. При изтичане на срока на валидност на дебитна карта VPAY преди датата на вливане, картодържателите могат да сключат договор за карта VISA Debit или друга карта, издавана от Експресбанк АД.

Уведомяваме Ви също, че предстои прекратяване на Групов договор за застраховка „Защита на покупките“ за картодържатели на банкови карти VPAY, сключен между Експресбанк АД и ЗАД „Комерчни Пойщовна“. Индивидуалните застрахователни покрития по действащи сертификати, издадени към Групов договор за застраховка „Защита на покупките“ за картодържатели на банкови карти VPAY, остават в сила до 31.03.2020 г. В случай на застрахователно събитие, настъпило в срока на действие на покритието – до 31.03.2020 г., можете да предявите иск към застрахователя, при условията, описани във Вашия сертификат и приложимите към него Общи условия.

Притежателите на банкови карти VPAY могат да сключат договор за друг вид карта, издавана от Експресбанк АД, а след интеграцията на Експресбанк АД и Банка ДСК АД да се възползват и от разнообразните предложения за застрахователни продукти на „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Още информация и съдействие може да получите на телефон 0700 17 888 или *7888 от мобилен телефон. За обаждания извън България - 00359 700 17 888.

С уважение,

Екипът на Експресбанк и Банка ДСК

Още новини