News image

Уведомление във връзка с миграцията на пакетни програми “All IN” на Експресбанк АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 31.03.2020 г., Експресбанк преустановява предлагането на следните пакетни програми за бизнес клиенти: “All IN Business”, “All IN Economy” и “All IN Practice”.

С цел продължаване на добрите партньорски взаимоотношения ползването на посочените пакетни програми по договори, сключени преди 31.03.2020 г., ще продължи до 12.01.2021г., при следните условия:

  • Пакети: “All IN Business BGN”, „ALL IN Practice BGN“, “All IN Economy BGN” и “All IN Economy EUR” продължават да се ползват до 12.01.2021 г. като пакети в Банка ДСК, съответно „ДСК Онлайн Плюс BGN“, „ДСК Нов Бизнес Класик BGN“, „Бизнес партньор Класик BGN“ и „Бизнес партньор Класик EUR“ при по-добри условия с добавени продукти и услуги с допълнителни отстъпки  в рамките на пакета като се запазват се месечните такси по съответните пакети.
  • Пакетни програми “All IN Business” (EUR и USD), „ALL IN Practice“ (EUR), “All IN Economy” (USD), както и пакетни програми „ALL IN Corporate“, „ALL IN Expert“ и „ALL IN Professional“, независимо от валутата на сметката, ще продължат да се ползват при същите условия до 12.01.2021 г., след което ще преминат по стандартни условия за всеки продукт.

Условия на пакетни програми „ДСК Онлайн Плюс BGN“, „Бизнес партньор Класик BGN“ и „Бизнес партньор Класик EUR“:

1. „ДСК Онлайн Плюс BGN“:  Без такса за откриване и без месечна такса за обслужване на до 2 разплащателни сметки (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д./; •  Бизнес дебитни карти на Банка ДСК до 5 броя – без такса за издаване, месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност; • Електронно банкиране чрез „ДСК Директ“ или програмен продукт „Мултикеш“ по тарифен план „Инфо“ – без месечна такса за обслужване и без такса за инсталиране на програмен продукт „Мултикеш“ в офис на клиента; • Неограничен брой вътрешнобанкови кредитни преводи в лева, наредени през електронното банкиране – без такса; • Неограничен брой междубанкови кредитни преводи, наредени в лева през БИСЕРА (без RINGS) и през електронно банкиране – 0,55 лв. на транзакция; • Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК; •  Безплатно инсталиране на физически ПОС; •  Обработка на преводи на работни заплати на персонала –  без такса по сметки на служители, открити в Банка ДСК; • Месечна такса за ползване на пакетната програма – 22 лв.;

2. „ДСК Нов Бизнес Класик BGN“:   Без такса за откриване и без месечна такса за обслужване на    разплащателна сметка в лева; •  Бизнес дебитни карти на Банка ДСК до 2 броя – без такса за издаване, месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност; •  Внасяне на суми на АТМ терминал на Банка ДСК; •  Електронно банкиране чрез „ДСК Директ“ или програмен продукт „Мултикеш“ по тарифен план „Инфо“ – без месечна такса за обслужване и без такса за инсталиране на програмен продукт „Мултикеш“ в офис на клиента; • Месечна такса за ползване на пакетната програма – 10 лв.;

3. „Бизнес партньор Класик BGN“: Без такса за откриване и без месечна такса за обслужване на до 2 броя разплащателни сметки (една основна в лева и една допълнителна в лева/евро/щ.д./; •  Бизнес дебитни карти на Банка ДСК  до 5 броя – без такса за издаване, месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност; •  Електронно банкиране чрез „ДСК Директ“ или програмен продукт „Мултикеш“ по тарифен план „Инфо“– без месечна такса за обслужване и без такса за инсталиране на програмен продукт „Мултикеш“ в офис на клиента; • Неограничен брой вътрешнобанкови кредитни преводи в лева, наредени през електронното банкиране – без такса • Дневен лимит за внасяне на пари в наличност (банкноти) с общ размер до 5000 лв./2 500 евро – 2,00 лв./1,00 евро за всяка транзакция до размера на дневния лимит; •  Внасяне и теглене на суми от АТМ терминал на Банка ДСК; •  Безплатно инсталиране на физически ПОС; • Обработка на преводи на работни заплати на персонала -  без такса по сметки на служители, открити в Банка ДСК; • До 5 броя междубанкови преводи (без RINGS), наредени през БИСЕРА в лева чрез електронно банкиране. • Месечна такса за ползване на пакетната програма – 15 лв.;

4. „Бизнес партньор Класик EUR“: Без такса за откриване и без месечна такса за обслужване на до 2 броя разплащателни сметки (една основна в евро и една допълнителна в лева/евро/щ.д./; •  Бизнес дебитни карти на Банка ДСК  до 5 броя – без такса за издаване, месечно обслужване и преиздаване при изтичане срока на валидност; •  Електронно банкиране чрез „ДСК Директ“ или програмен продукт „Мултикеш“ по тарифен план „Инфо“– без месечна такса за обслужване и без такса за инсталиране на програмен продукт „Мултикеш“ в офис на клиента; • Дневен лимит за внасяне на пари в наличност (банкноти) с общ размер до 2 500 евро/ 5000 лв. –1,00 евро/ 2,00 лв. за всяка транзакция до размера на дневния лимит; •  Месечна такса за ползване на пакетната програма – 15 лева.;

Още новини