News image

Банка ДСК и Експресбанк се обединяват

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че във връзка с предстоящото правно и оперативно вливане на Експресбанк в Банка ДСК, което се очаква да приключи на 3 май 2020 г., от 4 май 2020 г. ще произведат действие всички оповестени по-рано изменения и допълнения в общите условия и тарифата към договори за платежни услуги и сметки с клиентите на двете банки и ще влязат в сила новите договори за кредитни карти.  Ще настъпят и следните по-важни промени в банковите продукти и услуги, които ползвате:

Дебитни и кредитни карти:

  • Ако сте получили своята нова дебитна карта с логото на Банка ДСК, от 4 май тя ще Ви осигурява достъп до Вашите средства;
  • Ако до 30 април 2020 г. не сте получили новата си дебитна карта с логото на Банка ДСК, за достъп до средствата си може да използвате старата си дебитна карта, издадена от Експресбанк. С грижа за Вашето здраве, Банка ДСК Ви дава възможност да получите новата си дебитна карта след отмяна на извънредното положение в страната;
  • От 4 май 2020 г. ще можете да използвате само кредитната си карта с лого на Банка ДСК. След тази дата, кредитните карти, издадени от Експресбанк, няма да функционират/да бъдат активни.

Нов IBAN:

  • Вашите платежни сметки ще имат нов IBAN в Банка ДСК. Банката ще уведоми Националния осигурителен институт за промяната. За да продължите да получавате безпроблемно постъпления по сметката Ви, е необходимо да предоставите новия си IBAN на Вашите контрагенти и трети страни, с които имате взаимоотношения (партньори, работодатели, институции и др.).

Електронни канали:

На 30 април 2020 г. ще започне поетапно спиране на услугите в BankOnWeb и BankOnMobile. Молим Ви да планирате банкови операции по електронен път, съгласно следните часове и дати:

  • В 00:00 часа на 30 април 2020 г. ще се преустанови възможността за плащане на битови сметки;
  • В 13:00 часа на 30 април 2020 г. ще се преустанови възможността да се извършват изходящи преводи;
  • От 13:00 часа на 30 април до 3 май 2020 г. електронното банкиране BankOnWeb ще може да се използва само за пасивен достъп до информация (консултиране за наличност и движение, и др.), без възможност за нареждане на операции;
  • В 00:00 часа на 1 май 2020 г. ще се преустанови възможността да се използва мобилното банкиране BankOnMobile;
  • От 4 май 2020 г. ще имате възможност да използвате модерните електронни услуги на Банка ДСК, с обновени дизайн и функционалности – ДСК Директ и DSK Smart.

Голяма клонова и банкоматна мрежа:

Като клиент на обединената Банка ДСК Вие ще получавате бързо и качествено обслужване във всеки офис от клоновата мрежа на Банка ДСК в цялата страна. На Ваше разположение ще е банкоматна мрежа от над 1 100 АТМ на обединената банка, като на над 100 от тях ще може да използвате услугата "Вноска на пари по сметка на банкомат ".

Нашият екип е на разположение да отговори на всички Ваши въпроси на тел. 0700 10 375/ *2375 или на имейл адрес call_center@dskbank.bg. За получаване на подробна информация за промените по продуктите и услугите, които използвате, следете официалните интернет страници на Експресбанк и Банка ДСК, разгледайте и другите раздели с продуктова информация тук.

На 3 или 4 май 2020 г. ще получите допълнително известие за достъпа до всички продукти и услуги на Банка ДСК.

За нас ще бъде удоволствие да Ви приветстваме в обединената Банка ДСК!

Още новини