News image

Промени в Общите условия на Експресбанк АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти относно договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки на бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

В продължение на Уведомлението от 01.04.2020 г. за предстоящи промени в Общите условия и Тарифата за бизнес клиентите на Експресбанк, резултат от предстоящото вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД, с настоящето съобщение бихме желали да ви запознаем с приложимите, считано от 01.05.2020 г., Общи условия към договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки на бизнес клиенти и за предоставяне на платежни услуги по тях.

Общи условия към договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки на бизнес клиенти и за предоставяне на платежни услуги по тях

Още новини