IBAN Конвертор

Тук може да проверите какъв ще бъде Вашият нов IBAN след вливането на Експресбанк в Банка ДСК.

  • На номерата на срочни депозити в Експресбанк, след интеграцията с Банка ДСК, няма да бъде генериран нов IBAN.
  • Конверторът на IBAN не може да бъде използван за сметки на бюджетни разпоредители. Моля, свържете се с обслужващия Ви референт, за да получите актуален IBAN.