Научете повече за:

Дебитни и кредитни карти

Актуална информация:

 Дата: 22.04.2020 г.

 •  Ако сте получили своята нова дебитна карта с логото на Банка ДСК, от 4 май тя ще Ви осигурява достъп до Вашите средства;
 • Ако до 30 април 2020 г. не сте получили новата си дебитна карта с логото на Банка ДСК, за достъп до средствата си може да използвате старата си дебитна карта, издадена от Експресбанк. С грижа за Вашето здраве, Банка ДСК Ви дава възможност да получите новата си дебитна карта след отмяна на извънредното положение в страната;
 • От 4 май 2020 г. ще можете да използвате само кредитната си карта с лого на Банка ДСК. След тази дата, кредитните карти, издадени от Експресбанк, няма да функционират/да бъдат активни.

Основна информация:

Дата: 03.02.2020 г.

 •  Всички бизнес клиенти, които използват банкови карти на Експресбанк, ще получат нови карти с логото на Банка ДСК. Картите ще могат да бъдат използвани след датата на юридическото вливане на Експресбанк в Банка ДСК. До тогава достъпът до средства ще става чрез настоящите карти, издадени от Експресбанк.
 • За да улесни клиентите на Експресбанк, Банка ДСК осигурява предаването на новоиздадените дебитни и кредитни карти в обслужващите ги към момента офиси на Експресбанк.
 • Доставката на банковите карти ще започне през януари 2020 г. и ще продължи до средата на април 2020 г. Заедно с картата си, клиентите ще получат ПИН и подробна информация за начина на нейното активиране.
 • При получаване на новоиздадена бизнес кредитна карта, законните представители на клиента или техните пълномощници ще подписват с Банка ДСК нов договор за отпуснатия кредитен лимит като кредитните карти ще запазят първоначално договорените с Експресбанк лихвени параметри, както и безлихвения гратисен период. С Банка ДСК ще бъдат подписвани и нови договори за издаване и обслужване на бизнес кредитни карти за всяка бизнес кредитна карта, издадена към отпуснатия кредитен лимит.
 • След интеграцията на двете банки, клиентите ще могат да използват над 1 100 банкомата на обединената банка на територията на цялата страна на преференциални цени. Те ще могат да се възползват и от услугата "Вноска на пари по сметка на банкомат на Банка ДСК" на повече от 100 банкомата.
 • Индивидуалните застрахователни покрития по застраховка „Злополука“ на ЗАД „Експрес Животозастраховане“ ЕАД и по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ на ЗАД „Комерчни Поийщовна“ по действащи сертификати, сключени във връзка с конкретна дебитна карта Mastercard Business, Visa Business, Visa Business Gold, остават в сила до изтичане на срока на посочената в сертификата банкова карта или до предсрочното им прекратяване, съгласно условията, посочени в сертификатите.
 • След интеграцията на двете банки, ще влязат в сила нови договорености със застрахователи, поради което нови сертификати по посочените групови застраховки не се предвижда да се издават. При получаване на новите бизнес дебитни карти ще се оформят анекси към съответните договори.
 • Индивидуалните застрахователни покрития по действащи сертификати по кредитни карти Mastercard Gold, Visa Classic, Visa Gold се прекратяват с прекратяване на сключения с Експресбанк договор за посочената в сертификата за застраховане банкова карта или друго събитие, посочено в секция „Срок на индивидуалното застрахователно покритие за всички застраховки“ на сертификата.
 • За картодържателите на всички бизнес кредитни карти Банка ДСК ще предложи на клиентите на Експресбанк, при изявено от тях желание, сключване на безплатна застраховка „Помощ при пътуване” към „Групама Застраховане“ ЕАД, валидна от датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК.