Научете повече за:

Депозитни и платежни сметки, договорни фондове

  • При прехвърлянето на депозитните сметки ще се запазят техния срок и лихва, както и условието, че при автоматично подновяване на срока на депозита, ще се приложи лихвен процент по актуалния към датата на подновяването лихвен бюлетин. След датата на вливането, това ще бъде лихвеният бюлетин на Банка ДСК.
  • В Банка ДСК срочните депозити нямат IBAN, а старият IBAN в Експресбанк няма да бъде валиден след ноември 2020 г.
  • След датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК, ще продължат да бъдат дистрибутирани дялове на Amundi Luxembourg SA.