Научете повече за:

Мобилно банкиране за бизнес клиенти

DSK Business е приложение за мобилно банкиране на бизнес клиентите на Банка ДСК, което ще предостави достъп на клиентите на Експресбанк до голям брой електронни услуги:
- Наличност, детайли и движение по разплащателни и депозитни сметки;
- Информация за кредити – остатък, вноска, падежна дата и др.;
- Графично представяне на движението по сметките и кредитите;
- Детайли и информация по банкови карти;
- Местоположение на банкомати и банкови офиси на Банка ДСК;
- Актуални валутни курсове и валутен калкулатор;
- Други.
Повече за DSK Business на https://www.dskbank.bg/бизнес-клиенти/моят-бизнес/електроннo-банкиране/dsk-business

1. Нови услуги в DSK Business

 • Онлайн възстановяване на забравена парола. Изцяло онлайн заявяване на нова парола за ДСК Директ при посочване на потребителско име. Това може да стане от началната страница на ДСК Директ или от https://www.dskdirect.bg/Page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/.resetPassword&channelID=2000

2. Услуги, при които има разлика между DSK Business и мобилното банкиране на Експресбанк

 • Плащане на минимална вноска по кредитна карта. Мобилното приложение DSK Business не предлага собственоръчно погасяване на минимална сума за револвиране по кредитни карти. Автоматично покриване на минимална сума за револвиране може да се заяви в офис на Банката, като при наличие на задължение се прехвърлят средства от разплащателната сметка към сметката на кредитната карта.
 • Избор от списък със запазени получатели.
  Услугата няма да се предлага в мобилното банкиране към момента на интеграцията на двете банки.
 • Създаване на бланки за комунални плащания.Услугата няма да се предлага в мобилното банкиране към момента на интеграцията на двете банки.

Услуги от BankOn Mobile, които няма да се предлагат в DSK Business:

 • Подписване с хардуерен тоукън.
  След вливането на Експресбанк в Банка ДСК няма да има възможност за заявяване и използване на хардуерен тоукън.
 • Създаване на автоматично плащане на комунално задължение и свързаните с него SMS известия. Услугата няма да бъде достъпна през мобилното приложение DSK Business, но всички клиенти ще имат възможност да продължат да създават автоматични плащания през интернет банкирането ДСК Директ.
 • Преводи и управление на трансакционните лимити.Всички бизнес потребители ще имат възможност да продължат да нареждат преводи през интернет банкирането ДСК Директ.
 • Нотификации за чакащи плащания/вноски по кредит/битови задължения.Мобилното банкиране DSK Business не предлага допълнителни нотификации, но предоставя по лесен и достъпен начин необходимата информация на потребителите си. Всеки клиент, който желае да бъде информиран допълнително за услугите, които използва, може да заяви SMS известия през интернет банкирането ДСК Директ.
 • Преводи с бъдеща дата.Услугата няма да се предлага в мобилното банкиране към момента на обединяването на двете банки.
 • Промяна на потребителско име.
  Мобилното приложение DSK Business не предлага възможност за промяна на потребителско име. Потребителското име може да бъде променено през меню Настройки на интернет банкирането ДСК Директ.