Научете повече за:

Модел на обслужване

  • Бизнес клиентите (Корпоративни и МСП) ще бъдат обслужвани в специално създадени бизнес центрове и бизнес зони със специализирани банкови салони в големите градове на страната. В тях настоящите и бъдещите клиенти на Банка ДСК ще могат да се възползват от професионално обслужване и консултация за всички продукти, насочени към бизнес клиенти. Освен това те ще имат възможност да осъществяват и банкови транзакции (включително касови) извън натовареността на стандартния банков офис, обслужващ и физически лица. Бизнес центровете са в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Благоевград и Плевен, а Бизнес зоните в градовете Русе, Сливен, Хасково и Враца.
  • Корпоративен център ключови клиенти ще обслужва големи корпоративни и международни клиенти в нова локация, находяща се в гр. София, ул. Княз Александър Батенберг № 6, ет.2.
  • Микропредприятията и лицата, упражняващи свободни професии, ще бъдат обслужвани в клоновата мрежа на Банка ДСК, където ще могат да се възползват от професионално обслужване и консултация за всички продукти, насочени към бизнес клиентите от сегмент Микробизнес.