Научете повече за:

Номер на сметка/ IBAN

  • След обединяване на двете банки, платежните сметки на всички клиенти на Експресбанк ще получат нов международен номер на банкова сметка (IBAN) при доставчик на платежни услуги – Банка ДСК.
  • С цел да Ви улесним в процеса на промяна, по новата сметка ще постъпват и суми по преводи, наредени по съществуващия в Експресбанк IBAN до ноември 2020 г. В случай че вече имате сметка в Банка ДСК, нейният IBAN ще остане непроменен.
  • За да подсигурите постъпленията по новата Ви сметка, Вие трябва да уведомите всички контрагенти или трети страни, с които имате взаимоотношения (партньори, работодатели, институции и др.), за промяна на IBAN  на сметката си.
  • Можете да използвате IBAN конвертор, за да проверите какъв ще бъде Вашият нов IBAN след вливането на Експресбанк в Банка ДСК.