Научете повече за:

ПОС Терминали


  • ПОС терминалите на Експресбанк ще бъдат мигрирани към системата на Банка ДСК преди датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК. Предварително ще бъде уговорено с Вас посещението на наши представители във Ваш търговски обект, които ще инсталират новите ПОС терминали и ще проведат кратко обучение за начина на опериране с тях.
  • За да осигурим непрекъснат процес на работа на ПОС терминалите по време на миграцията им, новото устройство с логото на Банка ДСК ще продължи да се обслужва от Вашата разплащателна сметка в Експресбанк до датата на юридическото вливане на Експресбанк в Банка ДСК. Заверката на средствата ще се извършва както до момента. Ще се запази и същата отчетност на картовите транзакции. Единствената промяна за клиентите на Експресбанк ще бъде в телефоните за връзка. При евентуални въпроси за ползването на ПОС терминалите, потребителите вече ще се обръщат към Контактния Център на Банка ДСК на 0700 10 375/*2375.
  • След обединението на двете Банки, ПОС терминалът на Банка ДСК автоматично ще насочи постъпленията към мигрираната обслужваща разплащателна сметка в Банка ДСК.