Научете повече за:

Трежъри и капиталови пазари

  • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, обединените Трежъри екипи на двете банки ще продължат да предлагат услуги на финансовите и капиталовите пазари на конкурентно и високо професионално ниво, включващо обмяна на валута, сключване на сделки с деривативни финансови продукти с цел управление на валутен, лихвен и стоков риск.
  • В допълнение клиентите на Експресбанк ще могат да се възползват и от възможността за търговия с ценни книжа на българския пазар и международните пазари.