Научете повече за:

Факторинг

  • След датата на вливането на Експресбанк в Банка ДСК, Експрес Факторинг ЕООД (с предишно наименование Сосиете Женерал Факторинг ЕООД) също ще се влее в Банка ДСК. Продуктът „Факторинг“ е част от корпоративното портфолио на банката и занапред ще се предлага от нея.
  • Бъдещите клиенти на банката ще могат да се възползват от професионална консултация за продукта „Факторинг“ от мениджърите бизнес развитие търговски факторинг, както и от мениджърите Корпоративни клиенти в специално създадените бизнес центрове и бизнес зони в големите градове на страната.
  • Допълнителна информация може да се получи в новия офис на Експрес Факторинг и ДСК Факторинг на адрес: гр. София, ул. Цар Калоян №1, Корпоративен Център на Банка ДСК.
  • Всички въпроси могат да се отправят на и-мейл factoring@expressbank.bg (Експрес факторинг) и DSKFaktoring@dskbank.bg (ДСК Факторинг).