Научете повече за:

Номер на сметка/ IBAN

  • След обединяване на двете банки, платежните сметки на всички клиенти на Експресбанк получават нов международен номер на банкова сметка (IBAN) при доставчик на платежни услуги – Банка ДСК.
  • С цел да Ви улесним при процеса на промяна, ще може да получавате средства и по стария номер на сметката Ви до м. ноември 2020 г., като понастоящем се преустановява използването на старите IBAN номера за SEPA преводи, поради изключване на банковия идентификационен код (BIC) на Експресбанк от платежната система за SEPA разплащания (STEP 2).
  • За всички входящи преводи Банка ДСК препоръчва да се използва новия номер на банкова сметка (IBAN) при Банка ДСК.
  • За да подсигурите постъпленията по новата Ви сметка, Вие трябва да уведомите всички контрагенти или трети страни, с които имате взаимоотношения (партньори, работодатели, институции и др.), за промяна на IBAN на сметката си.
  • В случай че вече имате сметка в Банка ДСК, нейният IBAN остава непроменен.
  • За Ваше удобство, Банката поема ангажимент да уведоми НОИ за новите номера на сметките, по които след датата на вливане ще се превеждат пенсии, обезщетения при временна неработоспособност, майчинство, безработица и парични помощи от държавното обществено осигуряване. Това ще важи за обявените в НОИ сметки на клиенти на Експресбанк към 13.04.2020 г. Клиенти, които регистрират сметка от Експресбанк в НОИ след посочената дата, ще е необходимо сами да уведомят НОИ за новия IBAN на сметката си.
  • Можете да използвате IBAN конвертор, за да проверите какъв ще бъде Вашият нов IBAN след вливането на Експресбанк в Банка ДСК. Моля да обърнете внимание, че новият IBAN не трябва да бъде използван преди вливането на Експресбанк в Банка ДСК.