Научете повече за:

Номер на сметка/ IBAN

  • След обединяване на двете банки, платежните сметки на всички клиенти на Експресбанк ще получат нов международен номер на банкова сметка (IBAN) при доставчик на платежни услуги – Банка ДСК.
  • С цел да Ви улесним при процеса на промяна, ще може да получавате средства и по стария номер на сметката Ви до ноември 2020 г. В случай че вече имате сметка в Банка ДСК, нейният IBAN ще остане непроменен.
  • За Ваше удобство, Банката поема ангажимент да уведоми НОИ за новите номера на сметките, по които след датата на вливане ще се превеждат пенсии, обезщетения при временна неработоспособност, майчинство, безработица и парични помощи от държавното обществено осигуряване. Това ще важи за обявените в НОИ сметки на клиенти на Експресбанк към 13.04.2020 г. Клиенти, които регистрират сметка от Експресбанк в НОИ след посочената дата, ще е необходимо сами да уведомят НОИ за новия IBAN на сметката си.
  • За да подсигурите постъпленията по новата Ви сметка, Вие трябва да уведомите всички контрагенти или трети страни, с които имате взаимоотношения (партньори, работодатели, институции и др.), за промяна на IBAN на сметката си.
  • Можете да използвате IBAN конвертор, за да проверите какъв ще бъде Вашият нов IBAN след вливането на Експресбанк в Банка ДСК. Моля да обърнете внимание, че новият IBAN не трябва да бъде използван преди вливането на Експресбанк в Банка ДСК.