Научете повече за:

Предимства за клиентите от интеграцията на двете банки

    След фактическото обединение на Банка ДСК и Експресбанк, което се планира да се случи в средата на 2020 г. Вие ще бъдете клиент на новата обединена Банка ДСК, която ще Ви предложи:

  • опита и експертизата на най-бързо развиващата се в Централна и Югоизточна Европа банкова група ОТП с присъствие в 11 държави
  • лесен и бърз достъп до най-голямата клонова мрежа в страната
  • удобството да използвате най-голямата мрежа от над 1 100 ATM устройства и над 100 банкомата с услуга „Вноска на пари по сметка на банкомат на Банка ДСК"
  • удобството да използвате широка гама от модерни финансови продукти и високотехнологични решения за ежедневно банкиране
  • възможността да бъдете клиент на първата по размер на депозитите и на кредитния портфейл банка в България

Мотивирани сме и продължаваме да работим усилено за създаването на най-динамично развиваща се и модерна банка, за да Ви предлагаме все по-иновативни решения и отлично клиентско преживяване.