empty image

Още повече начини да сме заедно

Спечелете с MoneyGram и Банка ДСК

Money Gram DSK Bank

Спечелете ваучер от 100 лв. за eMAG

Регистрирайте изпратен или получен паричен превод с MoneyGram през Банка ДСК до 29 ноември 2020 г. и участвате за един от 45 ваучера по 100 лв. за eMAG.

Участвайте сега

MoneyGram ни помага да зарадваме любимите хора по-лесно от преди. С вече разширената мрежа на Банка ДСК услугата е достъпна в повече офиси в цялата страна. Имаме още начини да сме заедно. И отбелязваме това с награди.

Парични преводи, които изпращате или получавате с MoneyGram от и до Банка ДСК, участват в промоцията.
Наличните услуги са:
Cash to Cash – изпратете и получете пари в брой за минути1;
Cash to ATM – получете пари по банкомат на Банка ДСК1 (Услугата е достъпна само за клиенти на Банка ДСК).

005
005

1 В зависимост от работното време на агента и от регулаторните изисквания.

*Посоченото изображение на наградата е с илюстративен характер.