ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

с атрактивни лихви за Вас като клиент Частно банкиране

 

като клиент „Частно банкиране“, можете да се възползвате от специални и атрактивни предложения по потребителски кредити

Условия

icon-money-2

Индивидуални решения

icon-percent

Преференциални лихви

icon-hand

Експресно одобрение

Предимства за Вас

  • Без възрастово ограничение за кредитоискателите
  • Избирате между равни и намаляващи месечни вноски
  • При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник
  • Най-нисък размер на средствата за издръжка на член от семейството – 100 лева
  • Ако получавате работната си заплата или пенсия в Банката, не е необходимо документално да удостоверявате Вашия доход

Кредит овърдрафт

icon-money-2

Висок лимит по
кредит овърдрафт

icon-percent

По-ниски лихви за клиенти "Частно банкиране

icon-star

Лесен за употреба
кредитен продукт

Свържете се с нас, за да получите
преференциални условия!

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС ЗА СРЕЩА