empty image

Договорни фондове

Управлявайте парите си гъвкаво чрез богатата ни гама договорни фондове

Запази час
Час Минути

015

Инвестиционните фондове са колективен инструмент за управление на Вашите спестявания.

044

Закупувайки дялове от фонд, средствата Ви се обединяват с тези на още хиляди клиенти и се управляват съгласно стратегията на конкретния фонд.

048

Доходността от тази инвестиция е пряко свързана с нейния рисков профил и чрез комбинация от продукти можете да изградите портфейл, отговарящ на Вашите лични нужди и цели.

008

Нашата продуктова гама обхваща целия рисков спектър в лева, евро и долари. Запознайте се с нея по-долу или директно се свържете с наш представител чрез формата за контакт.

Всички фондове

Всички фондове

Фондове от ДСК Управление на Активи

Инвестирайте в България и чужбина чрез договорните фондове на ДСК Управление на Активи. Изберете от широката гама рискови профили.

Инвестиционен план

Предоставя удобен начин да спестявате периодично средства в някой от взаимните фондове, дистрибутирани от Банка ДСК. По този начин може да намалите на половина разходите за такси при покупка на дялове от фондовете.

Фондове от ОТП Фонд Мениджмънт

Чрез инвестиране в дяловете на Фондовете, управлявани от ОТП Фонд Мениджмънт, Банка ДСК предлага на инвеститорите възможност да се възползват от доходността на капиталовите пазари на Централна и Източна Европа и др.

Фондове от Schroders

Фондове в евро с умерен инвестиционен риск в дългови инструменти, емитирани от държави и компании от целия свят. Специализирани фондове, комбиниращи глобални инвестиции с инструменти за контрол на риска.

Фондове Amundi

Amundi (Амунди) е най-голямото дружество за управление на активи в Европа по размер на управляваните активи и се нарежда в първите 10 в световен мащаб.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.