Договорни фондове

Договорни фондове

Възможности за инвестиции във фондове,
дистрибутирани от Банка ДСК

ДСК Взаимни фондове

Инвестирайте в България и чужбина чрез договорните фондове на ДСК Управление на Активи. Изберете от широката гама рискови профили.

Инвестиционен план

Предоставя удобен начин да спестявате периодично средства в някой от взаимните фондове, дистрибутирани от Банка ДСК. По този начин може да намалите на половина разходите за такси при покупка на дялове от фондовете.

OTP Фондове

Чрез инвестиране в дяловете на Фондовете, управлявани от ОТП Фонд Мениджмънт, Банка ДСК предлага на инвеститорите възможност да се възползват от доходността на капиталовите пазари на Централна и Източна Европа и др.

Фондове от Шрьодерс

Фондове в евро с умерен инвестиционен риск в дългови инструменти, емитирани от държави и компании от целия свят. Специализирани фондове, комбиниращи глобални инвестиции с инструменти за контрол на риска.

Фондове Amundi

Amundi (Амунди) е най-голямото дружество за управление на активи в Европа по размер на управляваните активи и се нарежда в първите 10 в световен мащаб.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати