empty image

Фондове от Шрьодерс

Кои са Schroders?

Schroder & Co Ltd (Schroders) е компания за управление на активи, основана през 1800 г. във Великобритания от Johann Friedrich Schröder. През 1804 г. Johann Heinrich Schröder и Johann Friedrich Schröder започват да развиват компанията в областта на финансовите пазари и днес компанията притежава над 200-годишен опит в сферата на инвестициите.

Днес, Schroders е вторият най-голям независим мениджър на фондове в Европа с близо 500 млрд. евро активи под управление. Утвърдените инвестиционни традиции и екип от над 5,000 професионалисти в 32 държави от Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка и Близкия изток дават на Schroders възможността да намира устойчива доходност за клиентите си във всяка фаза на икономическия цикъл. Компанията е регулирана от надзорния орган на Великобритания – The Financial Conduct Authority.

fund schroders

Традиция и принципи

Управлението на активи е единственият бизнес на Schroders и компанията все още се контролира от представители на фамилията, която я е основала.  Schroders работи независимо от банки и застрахователни институции, което й дава свободата сама да формулира подхода си и да се фокусира върху генерирането на дългосрочна стойност за клиентите, за да постигат финансовите си цели.

Инвестиционният подход на Шрьодерс е базиран на:

  • Увереността, че задълбоченият независим фундаментален анализ може да генерира конкурентна доходност за клиентите.

  • Експертизата за внимателен анализ от множество перспективи, но фокусиран върху капацитета на компаниите да генерират печалби дългосрочно, да растат и да обслужват дълга си.

  • Интегрирането на макроикономически анализ в оценката на компаниите

  • Дългосрочен фокус - търпелива и ниско-оборотна стратегия.

  • Фокус върху качеството на конкретните компании пред размера, сектора или популярността им.

     

Фондове, предлагани от Банка ДСК

 

1. Фондове в облигации в евро

 

SISF Euro Government Bond

Старт: 13.09.1994 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) | Бенчмарк: ICE BofAML Euro Direct Government Index | ISIN код: LU0106235962 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства от Еврозоната.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Euro Bond

Старт: 18.12.1998 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) | Бенчмарк: Bloomberg Barclays EURO Aggregate | ISIN код: LU0106235533 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в корпоративни и държавни облигации деноминирани в евро от целия свят.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Euro Corporate Bond

Старт: 30.06.2000 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) | Бенчмарк: ICE BofAML Euro Corporate Index | ISIN код: LU0113257694 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации, деноминирани в евро, издадени от компании в целия свят.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Global Credit Income

Старт: 30.11.2016 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) | Бенчмарк: Няма | Референтен индекс: Bloomberg Barclays Multiverse ex-Treasury A+ to B- EUR Hedged | ISIN код: LU1514167722 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства и компании в целия свят. Фондът цели да смекчава загуби при пазари с падащи цени. Смекчаването на загубите не може да бъде гарантирано.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

 

2. Фондове в облигации в долари

 

SISF US Dollar Bond

Старт: 15.12.1997 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) |  Бенчмарк: Barclays Capital US Aggregate Bond Index | ISIN код: LU0106260564 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации от целия спектър на кредитен рейтинг, деноминирани в щатски долар, издадени от правителства, правителствени агенции и компании в целия свят.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Global Bond USD

Старт: 03.06.1993 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) |  Бенчмарк: Barclays Capital Global Aggregate Bond Index | ISIN код: LU0106256372 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства, правителствени агенции, надправителствени институции и компании в целия свят, като фокусът е върху облигации с кредитен рейтинг над инвестиционния.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Global Corporate Bond USD

Старт: 20.09.1994 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) |  Бенчмарк: Barclays Capital Global Aggregate Credit Component USD Hedged | ISIN код: LU0106258311 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации от целия спектър на кредитен рейтинг, издадени от компании в целия свят.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Global High Yield USD

Старт: 16.04.2004 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) |  Бенчмарк: Barclays Capital Global High Yield Corp. USD Hedged 2% cap | ISIN код: LU0189893018 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира приоритетно в облигации с кредитен рейтинг под инвестиционния, издадени от правителства, правителствени агенции, надправителствени институции и компании в целия свят

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Global Credit Income USD

Старт: 30.11.2016 | Синтетичен индикатор за риска: 3 от 7 (умерен риск) |  Бенчмарк: BbgBarc Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg | ISIN код: LU1737068558 | Morningstar рейтинг: Няма

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства и компании в целия свят. Фондът има за цел да смекчава загуби при пазари с падащи цени. Смекчаването на загубите не може да бъде гарантирано.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Emerging Market bond USD

Старт: 11.07.2012 | Синтетичен индикатор за риска: 4 от 7 (умерен до висок) |  Бенчмарк: 1/3 EMBI Global Div; 1/3 JPM GBI-EM Global Div; 1/3 CEMBI Broad  | ISIN код: LU0795632180 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в облигации, издадени от правителства, държавни агенции, наднационални институции и компании от развиващите се пазари.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

 

 

3. Фондове в акции в евро

 

SISF Global Target Return

Старт: 07.12.2016 | Синтетичен индикатор за риска: 4 от 7 (умерен до висок риск) | Бенчмарк: Няма | Референтен индекс: USD LIBOR 3m | ISIN код: LU1900986727 | Morningstar рейтинг: Няма

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала от USD 3 month LIBOR +5% годишно (бруто с такси) за тригодишни периоди, като инвестира в широк спектър от класове активи в цял свят. Няма гаранция, че целта ще бъде постигната.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF European Value

Старт: 31.01.2003 | Синтетичен индикатор за риска: 5 от 7 (съществен риск) | Бенчмарк: MSCI Europe Net Return | ISIN код: LU0161305163 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на европейски компании, които са подценени от пазара спрямо потенциала им за дългосрочни печалби. Фондът се управлява вземайки предвид съществени екологични, социални и управленски фактори. Това означава, че проблеми, като изменение на климата, екологични показатели, стандарти на труда или състава на борда се вземат предвид при оценката на компаниите.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF European Smaller Companies

Старт: 07.10.1994 | Синтетичен индикатор за риска: 5 от 7 (съществен риск) | Бенчмарк: Euromoney Smaller European Companies TR | ISIN код: LU0106237406 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на малки компании от Европа. По-малките компании предлагат на инвеститорите експозиция към някои растящи ниши, които често не могат да бъдат достъпени от по-големи компании. Освен това при тях има тенденция за по-голяма доходност, отколкото при по-големите фирми.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Asian Equity Yield EUR

Старт: 11.06.2004 | Синтетичен индикатор за риска: 5 от 7 (съществен риск) | Бенчмарк: MSCI AC Pacific ex Japan Net TR | ISIN код: LU0820944071 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на компании от Азиатско-тихоокеанския регион (с изключение на Япония), които изплащат дивиденти сега, но също и запазват достатъчно парични средства, за да реинвестират обратно в компанията, за да се генерира бъдещ растеж.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Global Cities Real Estate EUR

Старт: 31.10.2005 | Синтетичен индикатор за риска: 5 от 7 (съществен риск) |  Бенчмарк: FTSE EPRA Nareit Developed TR USD | ISIN код: LU0638090042 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на компании за недвижими имоти в целия свят.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF European Large Cap EUR

Старт: 04.12.1995 | Синтетичен индикатор за риска: 5 от 7 (съществен риск) | Бенчмарк: MSCI Europe Net Return | ISIN код: LU0106236937 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на подценени от пазара големи европейски компании. Фондът се управлява вземайки предвид съществени екологични, социални и управленски фактори. Това означава, че проблеми, като изменение на климата, екологични показатели, стандарти на труда или състава на борда се вземат предвид при оценката на компаниите.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF European Equity Yield

Старт: 02.08.1993 | Синтетичен индикатор за риска: 6 от 7 (висок риск) | Бенчмарк: MSCI Europe Net Return | ISIN код: LU0106236267 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира приоритетно в акции на европейски компании, чиято дивидентна доходност е по-голяма от средната за пазара. Фондът се управлява вземайки предвид съществени екологични, социални и управленски фактори. Това означава, че проблеми, като изменение на климата, екологични показатели, стандарти на труда или състава на борда се вземат предвид при оценката на компаниите.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Asian Opportunities EUR

Старт: 29.10.1993 | Синтетичен индикатор за риска: 6 от 7 (висок риск) | Бенчмарк: MSCI AC Asia ex Japan Net TR | ISIN код: LU0113257694 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на азиатски компании (с изключение на Япония).

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Latin American

Старт: 15.07.1998 | Синтетичен индикатор за риска: 6 от 7 (висок риск) | Бенчмарк: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Net (TR) | ISIN код: LU0248181363 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на компании от Латинска Америка. Фондът се управлява вземайки предвид съществени екологични, социални и управленски фактори. Това означава, че проблеми, като изменение на климата, екологични показатели, стандарти на труда или състава на борда се вземат предвид при оценката на компаниите.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Global Climate Change Equity EUR

Старт: 29.06.2007 | Синтетичен индикатор за риска: 6 от 7 (висок риск) |  Бенчмарк: MSCI World - Net Return | ISIN код: LU0302446645 |

Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на компании в целия свят, за които мениджърът счита, че ще бъдат повлияни благоприятно от усилията за приспособяване към или ограничаване на влиянието на глобалните климатични промени.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Global Energy Transition EUR

Старт: 10.07.2019 | Синтетичен индикатор за риска: 7 от 7 (много висок риск) |  Бенчмарк: MSCI Global Alternative Energy NR | ISIN код: LU2016064201 | Morningstar рейтинг: Няма

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на компании в целия свят, за които мениджърът счита, че са свързани с глобалното преминаване към нисковъглеродни източници на енергия.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

 

3. Фондове в акции в долари

 

 

SISF Global Target Return USD

Старт: 07.12.2016 | Синтетичен индикатор за риска: 4 от 7 (умерен до висок) |  Бенчмарк: USD LIBOR 3 Months | ISIN код: LU1516354237 | Morningstar рейтинг: Няма

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала и доходност от USD 3 month LIBOR +5% годишно (бруто с такси) за тригодишни периоди, като инвестира в широк спектър от класове активи в цял свят. Няма гаранция, че целта ще бъде постигната.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Global Disruption USD

Старт: 12.12.2018 | Синтетичен индикатор за риска: 5 от 7 (съществен риск) |  Бенчмарк: MSCI ACWI NR | ISIN код: LU1910165726 | Morningstar рейтинг: Няма

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на компании в целия свят, които модернизират и преосмислят цели сектори от икономиката.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF US Smaller Companies USD

Старт: 20.07.1989 | Синтетичен индикатор за риска: 5 от 7 (съществен риск) |  Бенчмарк: Russell 2000 Total Return | ISIN код: LU0106261612 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на малки компании от САЩ. По-малките компании предлагат на инвеститорите експозиция към някои растящи ниши, които често не могат да бъдат достъпени от по-големи компании. Освен това при тях има тенденция за по-голяма доходност, отколкото при по-големите фирми.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Global Cities Real Estate USD

Старт: 31.10.2005 | Синтетичен индикатор за риска: 5 от 7 (съществен риск) |  Бенчмарк: - | ISIN код: LU0224508324 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на компании за недвижими имоти в целия свят.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Global Climate Change Equity USD

Старт: 29.06.2007 | Синтетичен индикатор за риска: 5 от 7 (съществен риск) |  Бенчмарк: MSCI World - Net Return | ISIN код: LU0302445910 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на компании в целия свят, за които мениджърът счита, че ще бъдат повлияни благоприятно от усилията за приспособяване към или ограничаване на влиянието на глобалните климатични промени.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Emerging Asia USD

Старт: 09.01.2004 | Синтетичен индикатор за риска: 5 от 7 (съществен риск) |  Бенчмарк: MSCI Emerging Markets Asia Net TR | ISIN код: LU0181495838 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на компании на развиващи се пазари в Азия.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Asian Equity Yield USD

Старт: 11.06.2004 | Синтетичен индикатор за риска: 5 от 7 (съществен риск) |  Бенчмарк: MSCI AC Pacific ex Japan Net TR | ISIN код: LU0188438112 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на компании от Азиатско-тихоокеанския регион (с изключение на Япония).

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Asian Opportunities USD

Старт: 29.10.1993 | Синтетичен индикатор за риска: 6 от 7 (висок риск) |  Бенчмарк: MSCI AC Asia ex Japan Net TR | ISIN код: LU0106259558 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на азиатски компании (с изключение на Япония).

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD

Старт: 31.10.2005 | Синтетичен индикатор за риска: 6 от 7 (висок риск) |  Бенчмарк: MSCI BRIC Net TR | ISIN код: LU0228659784 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на бразилски, руски, индийски и китайски компании

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Latin American USD

Старт: 16.07.1998 | Синтетичен индикатор за риска: 6 от 7 (висок риск) |  Бенчмарк: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Net (TR) | ISIN код: LU0106259046 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на компании от централна и южна Америка.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Asian Total Return USD

Старт: 16.11.2007 | Синтетичен индикатор за риска: 6 от 7 (висок риск) |  Бенчмарк: MSCI AC Asia Pacific ex Japan | ISIN код: LU0326948709 | Morningstar рейтинг:

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на компании от Азиатско-тихоокеанския регион Азия. Фондът цели да генерира доходност в покачващи се пазари, и същевременно да смекчи загубите при падащи пазари чрез употребата на деривати. Смекчаването на загубите не може да бъде гарантирано.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

SISF Global Energy Transition USD

Старт: 10.07.2019 | Синтетичен индикатор за риска: 7 от 7 (много висок риск) |  Бенчмарк: MSCI Global Alternative Energy NR | ISIN код: LU1983299162 | Morningstar рейтинг:Няма

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в акции на компании в целия свят, за които мениджърът счита, че са свързани с глобалното преминаване към нисковъглеродни източници на енергия.

[Документи и допълнителна информация за фонда]

 

 

Подробна информация относно дяловете от договорни фондове управлявани от Schroders Investment Management (Europe) и дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от поделенията на Банката, дистрибутиращи дялове на договорни фондове, както и от интернет страницата на Schroders (https://www.schroders.com/bg/bg/professional-investor/). Информацията е налична на български език.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

 

Калкулатор предварителни (Ex-ante) разходи

Разходи за обслужване, начислявани за дистрибутора (директни разходи)
Такса за записване/покупка
Годишна такса дистрибуция
Такса за обратно изкупуване
Общо директни разходи
Такси, начислявани за управляващото дружество (индиректни разходи)
Възнаграждение за управляващото дружество
Други оперативни разходи
     
Общо индиректни разходи
Общо разходи:
Общата доходност за периода ще се понижи с:

* Подробна информация относно дяловете от договорни фондове, дистрибутирани от Банка ДСК, може да получите от поделенията на Банката, дистрибутиращи дялове на договорни фондове, както и от интернет страниците на Банка ДСК (www.dskbank.bg) и на ДСК Управление на активи АД (www.dskam.bg)

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД „ДСК Управление на Активи“ АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на дружеството на адрес: София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 3, в поделенията на „Банка ДСК“, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg.

Проспектите и правилата на фондовете, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт“ са достъпни в клоновете на „Банка ДСК“, които дистрибутират дялове на фондовете и на www.dskbank.bg.

Информацията е налична на български език.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати