Thumbnail 400x225 400x225

ДСК Взаимни фондове

Инвестирайте в България и чужбина чрез договорните фондове на ДСК Управление на Активи. Изберете от широката гама рискови профили.

Thumbnail 400x225 400x225

Инвестиционен план

Предоставя удобен начин да спестявате периодично средства в някой от взаимните фондове, дистрибутирани от Банка ДСК. По този начин може да намалите на половина разходите за такси при покупка на дялове от фондовете.

Thumbnail 290x192 290x192

OTP Фондове

Чрез инвестиране в дяловете на Фондовете, управлявани от ОТП Фонд Мениджмънт, Банка ДСК предлага на инвеститорите възможност да се възползват от доходността на капиталовите пазари на Централна и Източна Европа, от развиващите се капиталов пазари на BRICS държавите, както и от развитите пазари на Западна Европа.

Thumbnail Банка ДСК - Фондове от Шрьодерс Банка ДСК - Фондове от Шрьодерс

Фондове от Шрьодерс

Фондове в евро с умерен инвестиционен риск в дългови инструменти, емитирани от държави и компании от целия свят
Специализирани фондове, комбиниращи глобални инвестиции с инструменти за контрол на риска
Фондове, инвестиращи в Европейски компании

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5