фондове от Банка ДСК

Инвестиционни фондове

Управлявайте парите си гъвкаво чрез богатата ни гама договорни фондове
Запази час

Час Минути

015

Инвестиционните фондове са колективен инструмент за управление на Вашите спестявания.

044

Закупувайки дялове от фонд, средствата Ви се обединяват с тези на още хиляди клиенти и се управляват съгласно стратегията на конкретния фонд.

048

Доходността от тази инвестиция е пряко свързана с нейния рисков профил и чрез комбинация от продукти можете да изградите портфейл, отговарящ на Вашите лични нужди и цели.

008

Нашата продуктова гама обхваща целия рисков спектър в лева, евро и долари. Запознайте се с нея по-долу или директно се свържете с наш представител чрез формата за контакт.Какво мислят клиентите ни?

потребителски кредит - ревю

Кристиян Вачев


По време на целия процес имаше адекватна комуникация между мен и банката, като служителят се отнесе към въпросите ми с професионализъм и отношение.


потребителски кредит ревю

Александър Георгиев


Професионално и коректно отношение и голям избор от продукти. Препоръчвам запазването на час за консултация. Стартирането на инвестиционен план стана бързо и лесно, а служителите на банката отговориха компетентно на всичките ми въпроси. Аз лично съм много доволен!
потребителски кредит ревю

Светла Спасова


Изключително доволна съм от отзивчивостта на хората, които ме обслужиха в Банка ДСК. Моя приятелка ми препоръча Специалистът инвестиционни продукти в клон Калоян, който ѝ е съдействал да инвестира парите си. Проверих на сайта на банката и запазих час за консултация. На срещата, специалистът отдели достатъчно време, за да ме запознае с рисковете, перспективите и с ключовите характеристики на различните фондове. Възможността да инвестирам автоматично всеки месец е супер удобна. Благодаря Ви!

Всички фондове

Инвестиции във взаимни фондове

Фондове от ДСК Управление на Активи

Инвестирайте в България и чужбина чрез договорните фондове на ДСК Управление на Активи. Изберете от широката гама рискови профили.

Инвестиционен план

Предоставя удобен начин да спестявате периодично средства в някой от взаимните фондове, дистрибутирани от Банка ДСК. По този начин може да намалите на половина разходите за такси при покупка на дялове от фондовете.

Фондове от ОТП Фонд Мениджмънт

Чрез инвестиране в дяловете на Фондовете, управлявани от ОТП Фонд Мениджмънт, Банка ДСК предлага на инвеститорите възможност да се възползват от доходността на капиталовите пазари на Централна и Източна Европа и др.

Фондове от Schroders Investment Management

Фондове в евро с умерен инвестиционен риск в дългови инструменти, емитирани от държави и компании от целия свят. Специализирани фондове, комбиниращи глобални инвестиции с инструменти за контрол на риска.

Фондове Amundi Asset Management

Amundi (Амунди) е най-голямото дружество за управление на активи в Европа по размер на управляваните активи и се нарежда в първите 10 в световен мащаб.


Анализи
Често задавани въпроси за инвестиционни фондове

Инвестиционните фондове са финансови продукти за управление на свободни средства и спестявания.  Тези финансови продукти ви позволяват да инвестирате в различни "кошници" от финансови активи (акции, облигации, депозити и др.), които се управляват професионално от специализирана компания. Като обединявате средствата си с тези на други инвеститори, можете да се възползвате от редица инвестиционни възможности и да генерирате допълнителна стойност.

Професионалното управление на портфейл е ключът към освобождаването ви от необходимостта да следите активно пазарите и да управлявате парите си - за това ще се погрижи екип от квалифицирани професионалисти.

Инвестиционните фондове също така осигуряват ефективен подбор и диверсификация - те събират и управляват големи суми пари, които са разпределени между различни класове активи (акции, облигации, депозити и др.) и пазари (Азия, Америка, Европа и др.), което ви дава достъп до широк спектър от инвестиции дори и с по-малка инвестирана сума. С фондовете можете да се възползвате от повече инвестиционни възможности, отколкото бихте могли да направите сами, и можете да изтеглите парите си с висока ликвидност в рамките на 1 до 5 работни дни. Освен това инвестициите в договорни (инвестиционни) фондове в България са освободени от данъци - 0% корпоративен данък и 0% данък върху доходите на физическите лица.

Дейността на инвестиционните фондове се регулира и от Комисията за финансов надзор (КФН), която ги държи в съответствие с европейските стандарти за поведение и отчетност.

  • Професионално управление на вашите средства
  • Снижаване на риска, чрез диверсификация
  • Висока ликвидност
  • Без данък
  • Отчетност и регулация 

Финансовите инструменти са активи или съвкупност от активи, които могат да се търгуват на финансовите пазари и чиято пазарна стойност може да се колебае. Те осигуряват възможност за нарастване на първоначално вложената стойност на капиталовложителите си, чрез инвестиране в дълг (облигации) или в предприятия/компании (акции). Тези инструменти дават възможност на инвеститорите да се възползват от потенциалните промени в пазарната им стойност.

Инвестиционните фондове са идеални за управление на излишните ви средства и спестявания. С тези финансови продукти можете да инвестирате в различни "кошници" от финансови активи (акции, облигации, депозити и др.), които се управляват от висококвалифицирани специалисти. Като обединявате средствата си с други инвеститори, можете да се възползвате от широк спектър от инвестиционни възможности и от потенциала да генерирате положителна доходност.  

Освен това дейността на инвестиционните фондове се следи отблизо и се регулира от Комисията за финансов надзор (КФН). С инвестиционните фондове сте в сигурни ръце и можете да сте сигурни, че средствата ви се управляват професионално.

Запознайте се с всички фондове, предлагани от Банка ДСК, в раздел "Инвестиции" на нашия уебсайт. Не можете да намерите това, което търсите? Резервирайте среща и някой от нашите компетентни колеги ще се свърже с Вас, за да ви окаже съдействие.

За търговия с дялове на инвестиционни фондове, дистрибутирани от "Банка ДСК" АД, което можете да направите във всеки офис на банката. Открийте най-удобния за вас ТУК

Ако не сте сигурни или имате нужда от съдействие, попълнете формата за запазване на среща с наш колега на удобно място и време за вас.

Дялове на фондове могат да бъдат закупувани от всеки - пълнолетни български и чуждестранни физически лица и юридически лица. В проспектите и правилата на някои фондове може да има допълнителни ограничения за физически лица от някои конкретни националности или юридически лица със седалище в някои държави.

Повечето фондове предлагани от Банка ДСК имат минимална сума за покупка от 100 лв., 50 евро или 50 долара.

Дори да нямате голяма натрупана сума, която да инвестирате, можете да правите регулярни автоматични вноски в избран от вас фонд чрез ДСК Инвестиционен план

Всеки фонд има препоръчителен инвестиционен хоризонт, който ориентира клиентите за колко време трябва да са готови да задържат инвестицията си във фонда. Фондовете с различен рисков профил имат различни препоръчителни инвестиционни хоризонти, които варират от няколко месеца до няколко години. По правило колкото по-високорисков е един фонд, толкова по-дълъг следва да бъде инвестиционния му хоризонт. Този срок е само насока и клиентите могат да прекратят инвестицията си и да изтеглят частично или изцяло парите си от фонда във всеки работен ден.

Срещу средствата, които клиентите инвестират във фонда, получават безналични дялове, които се водят в „Централен Депозитар“ АД или друга депозитарна институция. Стойността на тези дялове се изчислява ежедневно, за да отрази текущата пазарна стойност на направените инвестиции. Доходът се отразява в нарастване на стойността на дяловете от Фонда.
Притежателите на дялове на Фонда могат да реализират сформиралата се доходност като продадат притежаваните от тях дялове на Фонда чрез поръчка за обратно изкупуване.

Например, когато инвестирате 10,000 лв. във фонд с цена на дял от 1 лв. и след 2 години цената на дял е станала 1.38 лв. за дял, стойността на инвестицията ви ще е 13,800 лв. За да реализирате тази печалба можете да подадете поръчка за обратно изкупуване на част или цялата сума. Този доход е необлагаем.

Обратното изкупуване на дялове на Договорните Фондове се извършва през всеки работен ден. В изключителни случаи и ако обстоятелствата го налагат, в защита на интересите на инвеститорите, Инвестиционния Фонд  може временно да спре обратното изкупуване на дялове. В тези случаи обратното изкупуване на дялове се извършва чрез подаване на нови поръчки след неговото възобновяване.

Съгласно действащото законодателство инвеститорът получава парите си при обратно изкупуване на дялове до 10 дни след подаване на поръчката. Обичайната практика е минималния срок да бъде 2 работни дни.     

Инвеститорите в чуждестранни фондове получават парите от 3 до 5 работни след подаване на поръчката за обратното изкупуване в зависимост от пазара на който преимуществено оперира фонда (Т+3 / Т+4) в 19:00 ч.

Цените за дяловете се обявяват всеки работен ден в офисите на „Банка ДСК” АД, където се дистрибутират Фондовете, на интернет страницата на управляващото дружество (ДСК Управление на Активи, Schroders, Amundi) и на интернет страницата на Банка ДСК. Можете да следите цените и размера на инвестициите си и в ДСК Директ, меню "Фондове".

При наследяване на дялове на инвестиционен фонд имате възможност да:
1. задържите инвестираните средства във фонда с цел нарастване на тяхната стойност и да използвате тези средства по-късно
или
2. да подадете поръчка за обратно изкупуване на част или всички дялове.

 

Преди да изберете някой от двата варианта обаче е необходимо дяловете да се прехвърлят на Ваше име.

За чуждестранни фондове, това става с удостоверение за наследници в поделенията на Банката.

За фондовете управлявани от „ДСК Управление на Активи“ АД това става чрез прехвърлянето им по Ваша подсметка за финансови инструменти в „Централен депозитар” АД. За целта следва да посетите офис на инвестиционен посредник, който извършва дейност на „регистрационен агент” (в списъка тези инвестиционни посредници са отбелязани с „Да” в колоната РА).

След като сте прехвърлили дяловете на Ваше име може да ги задържите:
1. по Ваша подсметка при инвестиционния посредник или         
2. по Ваша подсметка при „Банка ДСК” АД. За целта подавате нареждане за прехвърляне на дяловете до двете страни (инвестиционния посредник и „Банка ДСК“ АД). Нареждането за прехвърляне до Банката може да се подаде във всяко поделение – точка на дистрибуция, като се заплаща такса, съгласно Тарифата на Банката.

В случай че искате да направите обратно изкупуване (да получите тяхната стойност), дяловете задължително трябва да са прехвърлени по Ваша подсметка при Банка ДСК АД. След това може да подадете поръчка за обратно изкупуване във всеки офис на Банка ДСК, който е точка на дистрибуция на дялове на договорни фондове.

Положителните резултати не се облагат с данък, тъй като в България те се облагат с 0% корпоративен данък и 0% данък върху доходите на физическите лица.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорния фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието