Бърз и лесен онлайн процес по погасяване на ипотека

Заличаване на ипотека онлайн

Само в няколко лесни стъпки

С цел улеснение на нашите клиенти, Банка ДСК предлага процес по заличаване на ипотека, вписана върху недвижим имот (като обезпечение), след като успешно погасиш кредитното си задължение.


 Стъпки за заличаване вписването на ипотека:

1. Подаване на писмено заявление

 • Писмено заявление (по образец на банката) за заличаване на законна/договорна ипотека по погасен кредит в офис на банката или директно на имейл адрес: ML@dskbank.bg

  (Заявлението може да бъде подписано саморъчно на хартиен носител, като следва да се изпрати сканирано на имейла, или да бъде подписано с КЕП).

2. Плащане на дължимите такси

 • Плащане на дължимите такси за заличаване на ипотеката по посочената от теб разплащателна сметка в подаденото Заявление. Ако не разполагаш с разплащателна сметка в Банка ДСК, може да внесеш средствата по сметка:

  IBAN: BG05STSA93000026782088 БАНКА ДСК ЦУ с основание:

  • Трите имена на заявител и дата на заявлението

  • Вх. номер на заявлението само когато е подадено в офис на банката

3. Уведомление по имейл адрес

 • Банката ще те информира по имейл за размера на заплатените държавни и нотариални такси, както и за таксата за заличаване на ипотека, съгласно Тарифата на Банка ДСК.

4. Получаване на документи по куриер

 • Банката ще ти изпрати по куриер оригинал на вписаната молба-съгласие за заличаване на ипотеката на посочения от теб адрес в подаденото Заявление.


 Важно:

 • Ако погасеният кредит е бил обезпечен с повече от един имот, можеш да подадеш само едно заявление за заличаване на ипотеката/ите.
 • Информация за размера на дължимите държавни и нотариални такси може да получиш от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (за държавните такси) и в Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (за нотариалните такси).
 • Таксата за заличаване на ипотеката, дължима съгласно Тарифата на Банка ДСК за клиенти – физически лица, е в размер на 90 лв.

Документи

Документи

Намери клон
icon-pin

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието