Кредит за строителни дейности

Кредит за строителство и подобрения

Финансиране на строителство, довършителни работи и подобрения на жилищен имот

С кредит за строителство, довършителни работи и подобрения от Банка ДСК може да се финансира строителство на жилищен имот, да получиш средства за довършителни работи или подобрения.

Мин. / макс. размер
5 000 лв. / 700 000 лв.

Мин. / макс. срок
Няма / 30 год.Информация

Предимства

 • Висок максимален размер на кредита

 • Дълъг срок на издължаване


Лихвеният процент по всеки договор може да бъде определен в диапазон от 2,45% до 3,45% (променлив лихвен процент за целия период на кредита) и се определя индивидуално, като се вземат предвид следните фактори:

 • Индивидуален профил на клиента

 • Вид и параметри на кредита

 • Други ползвани продукти и услуги на банката


 Обменяй документи по ипотечен кредит лесно и удобно с Банка ДСК!

Ипотечният портал е защитена онлайн платформа, която позволява всички необходими документи по твоя жилищен или ипотечен кредит да се подават по електронен път.

За да използваш ипотечния портал, е необходимо след проведена ипотечна консултация да получиш от банката по e-mail или мобилен номер - потребителско име и парола за достъп. Твоите предимства: 

 • Пълен и точен списък на необходимите документи

 • Спестява време и усилия - не се налага посещение в банков клон за предоставяне на документите, могат да бъдат прикачени онлайн

 • Проследяване в реално време на статуса на документите и придвижването на жилищен или ипотечен кредит

 • Бърз прогрес по сделката, тъй като банковият консултант може да работи веднага с качените документиПроцес

Процес

016

Консултация с наш кредитен специалист.

040

Подаване на искане за жилищен или ипотечен кредит и предварително одобрение

030

Подготовка на документите от

списъка за кандидатстване за кредит.
044

Изготвяне на оценка на имота и правно становище. * По ваш избор оценката може да бъде изготвена предварително.

037

Одобрение на кредита и подписване на договор

013

Учредяване на ипотека в полза на банката

006

Застраховка на имота и усвояване на кредита съгласно договорените етапи


Такси и лихви

Такси и лихвени проценти

Задължително е ползването на разплащателна сметка в Банка ДСК и сключването на застраховка имот. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на банката – след като кредитополучателят, в зависимост от вида на кредитния продукт, представи първата оригинална застрахователна полица. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Примерът е изготвен при погасяване на кредит чрез разплащателната сметка, включена в пакета.

Представителни примери:


Пример:

ГПР при индивидуален лихвен процент, избран за целите на примера* - 2,74%

Променлив лихвен процент за целия срок на договора, при условията на програма "ДСК Уют плюс" и избрана неограничена имуществена отговорност - 2,60%

Представителен пример при плаваща лихва за целия срок кредити за строителство и довършителни работи, променливият лихвен процент при условията на програма "ДСК Уют плюс", може да бъде определен в диапазон от 2,45% до 3,45%.

ГПР:

2,74%

Размер на кредита

150 000 лв.

Месечна вноска

600,51 лв.

Срок на кредита

30 год.

Общо дължима сума

218 964,04 лв.

ГПР – 2,74%, изчислен на база следните такси и лихви:

 • Променлив лихвен процент за целия срок на кредита - 2,60%
 • Такса за проверка и анализ на обезпечението по кредита - 400 лв.
 • Брой погасителни вноски - 360 
 • Такса за оценка на имот (апартамент) - 195 лв.
 • Такса за действие по вписване на ипотека - 40 лв.
 • Месечна такса за ползване на пакет "ДСК Флекси 4" - 5,96 лв.

*Задължително е сключването на застраховка имот. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката съгласно сключен застрахователен договор с избран от клиента застраховател.

Лихвеният процент по всеки договор се определя индивидуално, като се вземат предвид следните фактори:

 • Индивидуален профил на клиента;
 • Вид и параметри на кредита;
 • Други ползвани продукти и услуги на банката.
Документи

Документи

Намери клон
icon-pin
Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

За услугата:

 • Ипотечният портал е защитена онлайн платформа, която позволява всички необходими документи по твоя жилищен или ипотечен кредит да се подават по електронен път. По този начин значително се улеснява цялостният процес по кандидатстване и одобрение и се съкращава времето за получаване на кредита.


Какви са предимствата?

 • Разполагаш с пълен и точен списък на документите, които е нужно да предоставиш;

 • Спестяваш време - не се налага да посещаваш банков офис в работно време, за да предоставиш всеки документ, издаден на хартия;

 • Спестяваш усилия - можеш да прикачиш необходимите документи по сделката, директно от твоя мобилен телефон, където и когато ти е удобно;

 • Следиш в реално време статуса на всеки качен документ и придвижването на твоя жилищен или ипотечен кредит;

 • Осигуряваш бърз прогрес по твоята сделка, тъй като банковият консултант може да работи веднага с качените от теб документи.


Как да се възползваш?

 • За да използваш ипотечния портал, ти е необходимо потребителско име и парола за достъп. Те ще ти бъдат изпратени от банката след проведената кредитна консултация и изготвена оферта, на уточнения от теб e-mail адрес или мобилен номер.

С цел улеснение на нашите клиенти, Банка ДСК предлага процес по заличаване на ипотека, вписана върху недвижим имот (като обезпечение), след като успешно погасиш кредитно си задължение.

Стъпките за заличаване вписването на ипотека може да видиш ТУК.


Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието