Кредит за строителство от Банка ДСК

Кредит за строителство и подобрения

Финансиране на строителство, довършителни работи и подобрения на жилищен имот

Описание
Месечна вноска
мес.
Обща дължима сума

Уважаеми клиенти, имайте предвид, че изчисленията на калкулатора са примерни. Възможно е банката да Ви предложи различни стойности в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, ще се свържем с Вас с пълната информация по Вашата оферта.

Call center

Въведи данните си и нашият екип ще се свърже с теб


010

Запази час с наш консултант в офис

Координати за обратна връзка

Предпочитан начин за контакт


Информация

С кредит за строителство, довършителни работи и подобрения от Банка ДСК можете да:

 • Финансирате строителството на жилищен имот

 • Да получите средства за довършителни работи или подобрения

Вашите предимства

 • Висок максимален размер на кредита

 • Дълъг срок на издължаване


Лихвеният процент по всеки договор може да бъде определен в диапазон от 2,60% до 3,99% (променлив лихвен процент за целия период на кредита) и се определя индивидуално, като се вземат предвид следните фактори:

 • Индивидуален профил на клиента

 • Вид и параметри на кредита

 • Други ползвани продукти и услуги на Банката

Размер

5 000 лв.
Минимален
700 000 лв.
Максимален

Срок

Няма
Минимален срок за издължаване
30 год.
Максимален срок за издължаване
Процес

Процес

016

Консултация с наш кредитен специалист.

040

Подаване на искане за жилищен или ипотечен кредит и предварително одобрение

030

Подготовка на документите от

списъка за кандидатстване за кредит.
044

Изготвяне на оценка на имота и правно становище. * По ваш избор оценката може да бъде изготвена предварително.

037

Одобрение на кредита и подписване на договор

013

Учредяване на ипотека в полза на банката

006

Застраховка на имота и усвояване на кредита съгласно договорените етапи


Такси и лихви

Такси и лихвени проценти

Уважаеми клиенти, молим Ви да имате предвид, че е задължително ползването на разплащателна сметка в Банка ДСК и сключването на застраховка имот. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката – след като Кредитополучателят, в зависимост от вида на кредитния продукт, представи първата оригинална застрахователна полица. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Примерът е изготвен при погасяване на кредит чрез разплащателната сметка, включена в пакета.

Представителни примери:


Пример:

ГПР при индивидуален лихвен процент, избран за целите на примера* - 3,06%

Променлив лихвен процент за целия срок на договора, при условията на програма "ДСК Уют плюс" и избрана неограничена имуществена отговорност - 2,89%

Представителен пример при плаваща лихва за целия срок кредити за строителство и довършителни работи, променливият лихвен процент при условията на програма "ДСК Уют плюс", може да бъде определен в диапазон от 2,60% до 3,99%.

ГПР:

3,06 %

Размер на кредита

120 000 лв.

Месечна вноска

498,83 лв.

Срок на кредита

30 год.

Общо дължима сума

182 228,31 лв.

ГПР – 3,06 % изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлив лихвен процент за целия срок на кредита 2,89 %
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит 0,25% върху одобрения размер
 • Брой погасителни вноски 360
 • Такса за оценка на имот (апартамент) 195 лв.
 • Такса за действие по вписване на ипотека 40 лв.
 • Месечна такса за ползване на пакет "ДСК Флекси 4" 5,87 лв.

*Задължително е сключването на застраховка имот. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката съгласно сключен застрахователен договор с избран от клиента застраховател.

Лихвеният процент по всеки договор се определя индивидуално, като се вземат предвид следните фактори:

 • Индивидуален профил на клиента;
 • Вид и параметри на кредита;
 • Други ползвани продукти и услуги на Банката;
Документи

Документи

Намери клон
icon-pin
Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

За услугата:

 • Кредитният портал е защитена онлайн платформа, която позволява всички необходими документи по Вашия жилищен или ипотечен кредит да се подават по електронен път. По този начин значително се улеснява цялостния процес по кандидатстване и одобрение и се съкращава времето за получаване на кредита.


Какви са предимствата?

 • Разполагате с пълен и точен списък на документите, които е нужно да предоставите;

 • Спестявате време: не се налага да посещавате банков офис в работно време, за да предоставите всеки документ, издаден на хартия

 • Спестявате усилия - можете да прикачите необходимите документи по сделката, директно от Вашия мобилен телефон, където и когато Ви е удобно;

 • Следите в реално време статуса на всеки качен документ и придвижването на Вашия жилищен или ипотечен кредит;

 • Осигурявате бърз прогрес по Вашата сделка, тъй като банковият консултант може да работи веднага с качените от Вас документи.


Как да се възползвате?

 • За да използвате кредитният портал Ви е необходимо потребителско име и парола за достъп. Те ще Ви бъдат изпратени от банката след проведената кредитна консултация и изготвена оферта, на уточнения от Вас e-mail адрес или мобилен номер.

За улеснение на нашите клиенти – Банка ДСК насочва вниманието Ви към процеса по заличаване на ипотека върху приет като обезпечение недвижим имот, след като окончателно сте погасили Вашия кредит.

Тук ще научите поредността от стъпки, които да предприемете, за да освободите от тежести ипотекираните имоти.

От Ваша страна е необходимо:

 1. Да подадете писмено искане (по образец на банката) за заличаване на обезпечението по погасен кредит.
 2. Да заплатите таксите на банката съгласно нейната тарифа.
 3. Да заплатите дължимите нотариални и държавни такси  за изготвянето на молбата за заличаване и нейното вписване в Агенцията по вписванията по местонахождението на имота.
 4. Да предоставите изброените в искането документи.

Как ще съдействаме ние:

 1. Ще предоставим заявление за заличаване на законна/договорна ипотека и ще помогнем да го попълните.
 2. Ще Ви информираме за размера на банковите такси и нотариалните разноски по заличаването и ще ги съберем според уговорката ни – от сметка или на каса в поделение на банката.
 3. Ще предоставим на Нотариус цялата необходима за заличаването документация, за да може той да впише в местната служба по вписванията молба за заличаване на обезпечението.
 4. Ще Ви поканим при нас, за да получите оригинал от вписаната молба.

 

Обърнете внимание: Ако погасеният кредит е бил обезпечен с повече от един имот, можете да подадете само едно заявление за заличаване на ипотеката за всички едновременно.


Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието