Покупка на нежилищен имот

Кредит за покупка на нежилищен имот

Вие имате възможност да закупите нежилищен имот

Вашите предимства

  • Висок максимален размер на кредита
  • Дълъг срок на издължаване

Размер

5000 лв.
2 500 евро.
Минимален
400 000 лв.
200 000 евро.
Максимален

Срок

Няма
Минимален срок за издължаване
25 год.
Максимален срок за издължаване

 

Процес

Процес

подписване на кредит

Подаване на искане за жилищен или ипотечен кредит и предварително одобрение

icon-documents

Подготовка на документите от

списък за кандидатстване за кредит
icon-clipboard

Изготвяне на оценка на имота и правно становище * По ваш избор оценката може да бъде изготвена предварително.

icon-bag

Окончателно одобрение на кредита и подписване на договор

icon-hammer

Сключване на сделка с продавача пред нотариус за покупко-продажба на имота и учредяване на ипотека в полза на Банката

icon-house

Застраховка на имота. Усвояване на кредита и разплащане с продавача


Заповядайте в офис на Банка ДСК, за да ви запознаем с нашите предложения

Документи

Документи

Намери клон
icon-pin
Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

 

За услугата:

  • Кредитният портал е защитена онлайн платформа, която позволява всички необходими документи по Вашия жилищен или ипотечен кредит да се подават по електронен път. По този начин значително се улеснява цялостния процес по кандидатстване и одобрение и се съкращава времето за получаване на кредита.


Какви са предимствата?

  • Разполагате с пълен и точен списък на документите, които е нужно да предоставите;

  • Спестявате време: не се налага да посещавате банков офис в работно време, за да предоставите всеки документ, издаден на хартия

  • Спестявате усилия - можете да прикачите необходимите документи по сделката, директно от Вашия мобилен телефон, където и когато Ви е удобно;

  • Следите в реално време статуса на всеки качен документ и придвижването на Вашия жилищен или ипотечен кредит;

  • Осигурявате бърз прогрес по Вашата сделка, тъй като банковият консултант може да работи веднага с качените от Вас документи.


Как да се възползвате?

  • За да използвате кредитният портал Ви е необходимо потребителско име и парола за достъп. Те ще Ви бъдат изпратени от банката след проведената кредитна консултация и изготвена оферта, на уточнения от Вас e-mail адрес или мобилен номер.

Удостоверение за данъчна оценка на имота
• Институция - Община/кметство по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок за издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - периода на съответното шестмесечие на календарната година, през което е издадено удостоверението

Кадастрална схема на имота или Удостоверение от Агенция по кадастъра и скица на имота
• Институция - Агенция Кадастър - www.cadastre.bg
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок на издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - до шест месеца от датата на издаване

Удостоверение за липса на тежести върху обезпечението в полза на трети лица
• Институция – Агенция по вписвания по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - копие на документ за собственост и актуална схема/скица от Службата по Геодезия Картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба
• Срок на издаване – до 7 работни дни

Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
• Институция – служба ЕСГРАОН в общината по местоживеене
• Необходими документи за издаване - документ за самоличност
• Срок на издаване - до 5 работни дни

Удостоверение за наличието или липсата на публични задължения на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК
• Институция - Национална агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg
• Необходими документи за издаване – документ за самоличност
• Срок на издаване – до 10 работни дни


Повече информация за пълния списък от необходимите документи може да намерите тук

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието