Покупка на нежилищен имот

Кредит за покупка на нежилищен имот

Финансирай идеите си за покупка на офис, магазин или друг нежилищен имот с Банка ДСК

С ипотечен кредит за покупка на нежилищен имот имаш възможност да закупиш имоти, които не са предназначени и не се използват за производствени нужди в монолитни жилищни, административни, търговски или хотелски сгради, магазини,заведения за обществено хранене.

Предимства

 • Висок максимален размер на кредита
 • Дълъг срок на издължаване

Размер

5000 лв.
Минимален
400 000 лв.
Максимален

Срок

Няма
Минимален срок за издължаване
25 год.
Максимален срок за издължаване

 Обменяй документи по ипотечен кредит лесно и удобно с Банка ДСК!

Кредитният портал е защитена онлайн платформа, която позволява всички необходими документи по твоя жилищен или ипотечен кредит да се подават по електронен път.

За да използваш кредитния портал е необходимо, след проведена ипотечна консултация, да си получил от банката по e-mail или мобилен номер - потребителско име и парола за достъп. Твоите предимства: 

 • Пълен и точен списък на необходимите документи

 • Спестява време и усилия - не се налага посещение в банков клон за предоставяне на документите, могат да бъдат прикачени онлайн. 

 • Проследяване в реално време на статуса на документите и придвижването на жилищен или ипотечен кредит

 • Бърз прогрес по сделката, тъй като банковият консултант може да работи веднага с качените документи.Процес

Процес

037

Подаване на искане за жилищен или ипотечен кредит и предварително одобрение

030

Подготовка на документите от

списък за кандидатстване за кредит
038

Изготвяне на оценка на имота и правно становище * По ваш избор оценката може да бъде изготвена предварително.

009

Окончателно одобрение на кредита и подписване на договор


013

Сключване на сделка с продавача пред нотариус за покупко-продажба на имота и учредяване на ипотека в полза на Банката

006

Застраховка на имота. Усвояване на кредита и разплащане с продавача
Заповядай в офис на Банка ДСК, за да ви запознаем с нашите предложения


Документи

Документи

Намери клон
icon-pin
Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

 

За услугата:

 • Кредитният портал е защитена онлайн платформа, която позволява всички необходими документи по Вашия жилищен или ипотечен кредит да се подават по електронен път. По този начин значително се улеснява цялостния процес по кандидатстване и одобрение и се съкращава времето за получаване на кредита.


Какви са предимствата?

 • Разполагате с пълен и точен списък на документите, които е нужно да предоставите;

 • Спестявате време: не се налага да посещавате банков офис в работно време, за да предоставите всеки документ, издаден на хартия

 • Спестявате усилия - можете да прикачите необходимите документи по сделката, директно от Вашия мобилен телефон, където и когато Ви е удобно;

 • Следите в реално време статуса на всеки качен документ и придвижването на Вашия жилищен или ипотечен кредит;

 • Осигурявате бърз прогрес по Вашата сделка, тъй като банковият консултант може да работи веднага с качените от Вас документи.


Как да се възползвате?

 • За да използвате кредитният портал Ви е необходимо потребителско име и парола за достъп. Те ще Ви бъдат изпратени от банката след проведената кредитна консултация и изготвена оферта, на уточнения от Вас e-mail адрес или мобилен номер.

Удостоверение за данъчна оценка на имота
• Институция - Община/кметство по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок за издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - периода на съответното шестмесечие на календарната година, през което е издадено удостоверението

Кадастрална схема на имота или Удостоверение от Агенция по кадастъра и скица на имота
• Институция - Агенция Кадастър - www.cadastre.bg
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок на издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - до шест месеца от датата на издаване

Удостоверение за липса на тежести върху обезпечението в полза на трети лица
• Институция – Агенция по вписвания по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - копие на документ за собственост и актуална схема/скица от Службата по Геодезия Картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба
• Срок на издаване – до 7 работни дни

Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
• Институция – служба ЕСГРАОН в общината по местоживеене
• Необходими документи за издаване - документ за самоличност
• Срок на издаване - до 5 работни дни

Удостоверение за наличието или липсата на публични задължения на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК
• Институция - Национална агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg
• Необходими документи за издаване – документ за самоличност
• Срок на издаване – до 10 работни дни


Повече информация за пълния списък от необходимите документи може да намерите тук

С цел улеснение на нашите клиенти, Банка ДСК предлага процес по заличаване на ипотека, вписана върху недвижим имот (като обезпечение), след като успешно сте погасили Вашето кредитно задължение.

Стъпките за заличаване на вписването на ипотека може да видите ТУК.


Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието