empty image

Кредит за покупка на нежилищен имот

Вие имате възможност да закупите нежилищен имот

Вашите предимства

 • Висок максимален размер на кредита
 • Дълъг срок на издължаване

Размер

5000 лв.
2 500 евро.
Минимален
400 000 лв.
200 000 евро.
Максимален

Срок

Няма
Минимален срок за издължаване
25 год.
Максимален срок за издължаване

Кредитен портал на Банка ДСК

Какво представлява услугата?

 • Кредитният портал е защитена онлайн платформа, която позволява всички необходими документи по Вашия заем да се подават по електронен път. По този начин значително се улеснява цялостния процес по кандидатстване и одобрение и се съкращава времето за получаване на кредита.

   

 • Какви са предимствата?

 • Разполагате с пълен и точен списък на документите, които е нужно да предоставите;
 • Спестявате време – не се налага да посещавате банков офис в работно време, за да предоставите всеки документ, издаден на хартия
 • Спестявате усилия - можете да прикачите необходимите документи по сделката, директно от Вашия мобилен телефон, където и когато Ви е удобно;
 • Следите в реално време статуса на всеки качен документ и придвижването на Вашия кредит;
 • Осигурявате бърз прогрес по Вашата сделка, тъй като банковият консултант може да работи веднага с качените от Вас документи.
 • Как да се възползвате?

 • За да използвате кредитният портал Ви е необходимо потребителско име и парола за достъп. Те ще Ви бъдат изпратени от банката след проведената кредитна консултация и изготвена оферта, на уточнения от Вас e-mail адрес или мобилен номер.
 • Процес

  Процес

  icon-briefcase

  Консултация с наш кредитен специалист.

  подписване на кредит

  Подаване на искане за кредит и предварително одобрение

  icon-documents

  Подготовка на документите от

  списък за кандидатстване за кредит
  icon-clipboard

  Изготвяне на оценка на имота и правно становище. * По ваш избор оценката може да бъде изготвена предварително.

  icon-bag

  Окончателно одобрение на кредита и подписване на договор

  icon-hammer

  Сключване на сделка с продавача пред нотариус за покупко-продажба на имота и учредяване на ипотека в полза на Банката.

  icon-house

  Застраховка на имота. Усвояване на кредита и разплащане с продавача


  Заповядайте в офис на Банка ДСК, за да ви запознаем с нашите предложения

  Документи

  Документи

  Намери клон
  icon-pin
  Често задавани въпроси

  Често задавани въпроси

   
  Удостоверение за данъчна оценка на имота
  • Институция - Община/кметство по местонахождение на имота
  • Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
  • Срок за издаване - до 10 работни дни
  • Валидност на документа - периода на съответното шестмесечие на календарната година, през което е издадено удостоверението

  Кадастрална схема на имота или Удостоверение от Агенция по кадастъра и скица на имота
  • Институция - Агенция Кадастър - www.cadastre.bg
  • Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
  • Срок на издаване - до 10 работни дни
  • Валидност на документа - до шест месеца от датата на издаване

  Удостоверение за липса на тежести върху обезпечението в полза на трети лица
  • Институция – Агенция по вписвания по местонахождение на имота
  • Необходими документи за издаване - копие на документ за собственост и актуална схема/скица от Службата по Геодезия Картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба
  • Срок на издаване – до 7 работни дни

  Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
  • Институция – служба ЕСГРАОН в общината по местоживеене
  • Необходими документи за издаване - документ за самоличност
  • Срок на издаване - до 5 работни дни

  Удостоверение за наличието или липсата на публични задължения на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК
  • Институция - Национална агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg
  • Необходими документи за издаване – документ за самоличност
  • Срок на издаване – до 10 работни дни


  Повече информация за пълния списък от необходимите документи може да намерите тук