empty image

За финансиране на текущи потребности

Вие имате възможност да финансирате текущи потребности от различен произход и с различни цели, включително и за инвестиция в имот.

Вашите предимства (only for admin)

Вашите предимства

 • Висок максимален размер на кредита
 • Дълъг срок на издължаване

Размер

5000 лв.
2500 евро.
Минимален
400 000 лв.
200 000 евро.
Максимален

Срок

Няма
Минимален срок за издължаване
30 год.
Максимален срок за издължаване

Кредитен портал на Банка ДСК

Какво представлява услугата?

 • Кредитният портал е защитена онлайн платформа, която позволява всички необходими документи по Вашия заем да се подават по електронен път. По този начин значително се улеснява цялостния процес по кандидатстване и одобрение и се съкращава времето за получаване на кредита.
 • Какви са предимствата?

 • Разполагате с пълен и точен списък на документите, които е нужно да предоставите;
 • Спестявате време: не се налага да посещавате банков офис в работно време, за да предоставите всеки документ, издаден на хартия
 • Спестявате усилия - можете да прикачите необходимите документи по сделката, директно от Вашия мобилен телефон, където и когато Ви е удобно;
 • Следите в реално време статуса на всеки качен документ и придвижването на Вашия кредит;
 • Осигурявате бърз прогрес по Вашата сделка, тъй като банковият консултант може да работи веднага с качените от Вас документи.
 • Как да се възползвате?

 • За да използвате кредитният портал Ви е необходимо потребителско име и парола за достъп. Те ще Ви бъдат изпратени от банката след проведената кредитна консултация и изготвена оферта, на уточнения от Вас e-mail адрес или мобилен номер.
 • Такси и лихви (only for admin)

  Такси и лихвени проценти

  Уважаеми клиенти, молим Ви да имате предвид, че е задължително ползването на разплащателна сметка в Банка ДСК и сключването на застраховка имот. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката – след като Кредитополучателят, в зависимост от вида на кредитния продукт, представи първата оригинална застрахователна полица. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Примерът е изготвен при погасяване на кредит чрез разплащателната сметка, включена в платежния пакет.


  Представителни примери:

  Пример: 

  ГПР при индивидуален лихвен процент, избран за целите на примера*- 3,56%

  Пример за плаваща лихва за цял срок при финансиране на текущи потребности и други ипотечни кредити при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Уют плюс“, променливият лихвен процент може да бъде определен в диапазон от 3,00% до 4,39%.

  ГПР:

  3,56 %

  Размер на кредита

  100 000 лв.

  Месечна вноска

  442,93 лв.

  Срок на кредита

  30 год.

  Общо дължима сума

  161 467,89 лв.

  ГПР – 3,56 % изчислено на база следните такси и лихви:

  • Променлив лихвен процент – 3,39 %
  • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит - 0,25% върху одобрения размер
  • Месечна такса за ползване на платежен пакет "ДСК Pay+" – 4,50 лв.
  • Брой погасителни вноски – 360
  • Такса за действие по вписване на договорна ипотека 25 лв.
  • Такса за оценка на имот (апартамент) 120 лв.

  *Задължително е сключването на застраховка имот. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката съгласно сключен застрахователен договор с избран от клиента застраховател.

  Лихвеният процент по всеки договор се определя индивидуално, като се вземат предвид следните фактори:

  • Индивидуален профил на клиента;
  • Вид и параметри на кредита;
  • Други ползвани продукти и услуги на Банката;
  Стъпки при кандидатстване за кредит (only for admin)

  Стъпки при кандидатстване за кредит

  icon-briefcase

  Консултация с наш кредитен специалист.

  icon-certificate

  Подаване на искане за кредит и предварително одобрение.

  icon-clipboard

  Изготвяне на оценка на имота и правно становище. * По ваш избор оценката може да бъде изготвена предварително.

  icon-bag

  Окончателно одобрение на кредита и подписване на договор

  icon-hammer

  Учредяване на ипотека в полза на Банката

  icon-house

  Застраховка на имота и усвояване на кредита

  Намери клон
  icon-pin

  1. Какви основни документи са необходими за кредита и от къде да се получат?

  Удостоверение за данъчна оценка на имота:
  • Институция - Община/кметство по местонахождение на имота
  • Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
  • Срок за издаване - до 10 работни дни
  • Валидност на документа - периода на съответното шестмесечие на календарната година, през което е издадено удостоверението 

  Кадастрална схема на имота или Удостоверение от Агенция по кадастъра и скица на имота
  • Институция - Агенция Кадастър - www.cadastre.bg 
  • Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
  • Срок на издаване - до 10 работни дни
  • Валидност на документа - до шест месеца от датата на издаване

  Удостоверение за липса на тежести върху обезпечението в полза на трети лица
  • Институция – Агенция по вписвания по местонахождение на имота
  • Необходими документи за издаване - копие на документ за собственост и актуална схема/скица от Службата по Геодезия Картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба • Срок на издаване – до 7 работни дни

  Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
  • Институция – служба ЕСГРАОН в общината по местоживеене
  • Необходими документи за издаване - документ за самоличност
  • Срок на издаване - до 5 работни дни

  Удостоверение за наличието или липсата на публични задължения на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК

  • Институция - Национална агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg
  • Необходими документи за издаване – документ за самоличност
  • Срок на издаване – до 10 работни дни

  Повече информация за пълния списък от необходимите документи може да намерите тук

  Други продукти

  За покупка на жилищен имот

  Дава възможност за финансиране закупуването на избран от Вас жилищен имот

  За строителство, довършителни работи и подобрения на жилищен имот

  Дава възможност за финансиране на строителство, довършителни работи и подобрения на жилищен имот

  За покупка на нежилищен имот

  Вие имате възможност да закупите нежилищен имот

  За финансиране на текущи потребности

  Вие имате възможност да финансирате текущи потребности от различен произход и с различни цели, включително и за инвестиция в имот.

  Кредит за рефинансиране

  С ипотечния кредит имате възможност за рефинансиране на ползван кредит както от Банка ДСК, така също и кредити от друга банка.

  Последни новини

  Свържете се с нас

  010

  Запазете час

  за консултация

  Call center

  Обратна връзка

  Ние ще се свържем с Вас

  012

  Намерете офис

  Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати