Бърз кредит от Банка ДСК

Бърз кредит

Кандидатствате за бърз кредит само с лична карта, парите са по сметката Ви до час

За финансиране на Вашите нужди, когато имате спешна необходимост от пари за кратък период от време. Достатъчно е да носите със себе си документ за самоличност, за да получите сумата на кредита по Вашата сметка в Банка ДСК само до 60 минути.

Как да кандидатствате за бърз кредит от Банка ДСК?
Заповядайте в наш офис, за да обсъдите възможностите с наш консултант.


Вашите предимства:

027
Бързо одобрение
015
Без обезпечение
023
Облекчена процедура при кандидатстване

Размер

500 лв.
Минимален

Максимален за нови клиенти:

2 000 лв.

Максимален за съществуващи клиенти*:

7 000 лв.

Срок

6 мес.
Минимален срок за издължаване
5 год.
Максимален срок за издължаване

*Съществуващи клиенти – с абонамент за превод на работна заплата и постъпил поне един превод на доход или действащ кредит, или депозит в Банка ДСК. Депозитът следва да е с поддържан минимален размер 1000,00 лв. в последните 3 месеца.

По кредита се прилага фиксиран лихвен процент, който се определя въз основа на индивидуалния рейтинг на клиента.

Таксите и комисионите са съгласно действаща Тарифа на Банка ДСК

Документи

Документи


Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието