Промо до 31.03.2020 г.

Бърз кредит

Кандидатствате само с лична карта, парите са по сметката Ви до час

За финансиране на Вашите нужди, когато имате спешна необходимост от пари за кратък период от време. Достатъчно е да носите със себе си документ за самоличност, за да получите сумата на кредита по Вашата сметка в Банка ДСК само до 60 минути.

Вашите предимства

  • Бързо одобрение - в рамките на 1 час
  • Облекчена процедура за кандидатстване

  • Не се изискват документи от работодателя

  • Не се изисква представяне на документи на хартия

 

Размер

500 лв.

Минимален

Максимален за нови клиенти:

2 000 лв.

Максимален за съществуващи клиенти*:

7 000 лв.

 

Срок

6
месеца

Минимален срок за издължаване

5
години

Максимален срок за издължаване

*Съществуващи клиенти – с абонамент за превод на работна заплата и постъпил поне един превод на доход или действащ кредит, или депозит в Банка ДСК. Депозитът следва да е с поддържан минимален размер 1000,00 лв. в последните 3 месеца.

По кредита се прилага фиксиран лихвен процент, който се определя въз основа на индивидуалния рейтинг на клиента.

Таксите и комисионите са съгласно действаща Тарифа на Банка ДСК

Kандидатстване в банков клон
Необходим Ви е само документ за самоличност.

* Банката си запазва правото да изиска документ за доход при необходимост.

Бърз кредит

Бърз кредит от Банка ДСК - само с лична карта и без обезпечение.

Други потребителски кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5