empty image

Бърз кредит

Кандидатствате само с лична карта, парите са по сметката Ви до час

Вашите предимства (only for admin)

За финансиране на Вашите нужди, когато имате спешна необходимост от пари за кратък период от време. Достатъчно е да носите със себе си документ за самоличност, за да получите сумата на кредита по Вашата сметка в Банка ДСК само до 60 минути.

Вашите предимства

  • Бързо одобрение - в рамките на 1 час

  • Облекчена процедура за кандидатстване

  • Не се изискват документи от работодателя

  • Не се изисква представяне на документи на хартия

Размер

500 лв.
Минимален

Максимален за нови клиенти:

2 000 лв.

Максимален за съществуващи клиенти*:

7 000 лв.

Срок

6 мес.
Минимален срок за издължаване
5 год.
Максимален срок за издължаване

 

*Съществуващи клиенти – с абонамент за превод на работна заплата и постъпил поне един превод на доход или действащ кредит, или депозит в Банка ДСК. Депозитът следва да е с поддържан минимален размер 1000,00 лв. в последните 3 месеца.

По кредита се прилага фиксиран лихвен процент, който се определя въз основа на индивидуалния рейтинг на клиента.

Таксите и комисионите са съгласно действаща Тарифа на Банка ДСК

Видео: как да кандидатствам (only for admin)

Видео: как да кандидатствам

main-video-background
Бърз кредит
Бърз кредит от Банка ДСК - само с лична карта и без обезпечение.

Други продукти

Стандартен потребителски кредит

Можете да финансирате по-голяма покупка за жилище, кола, пътуване или да разполагате с допълнителни средства.

Кредит за клиенти, които превеждат работна заплата по сметка в банката

Можете да вземете потребителски кредит с обезпечение залог по вземане на сметка при превод на заплата по сметка в Банка ДСК.

Кредит със залог на влог

Обезпечението е Ваш влог/депозит в Банка ДСК и не е необходимо да удостоверявате допълнително Вашите доходи.

Студентски кредит

Предназначен за финансиране на студенти и докторанти за финансиране на целия или на част от периода за обучение.

Кредит овърдрафт

За допълване на временен недостиг на собствени средства за плащане на задължения - данъци, такси, услуги, покупка на стоки, почивка и други.

Кредит за моряци

Възползвайте се от възможността за допълнителни средства с потребителски кредит за моряци.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати