Бърз кредит

Кандидатствате за бърз кредит само с лична карта,
парите са по сметката Ви до час

Вашите предимства (only for admin)

За финансиране на Вашите нужди, когато имате спешна необходимост от пари за кратък период от време. Достатъчно е да носите със себе си документ за самоличност, за да получите сумата на кредита по Вашата сметка в Банка ДСК само до 60 минути.

Вашите предимства

  • Бързо одобрение - в рамките на 1 час

  • Облекчена процедура за кандидатстване

  • Не се изискват документи от работодателя

  • Не се изисква представяне на документи на хартия

Размер

500 лв.
Минимален

Максимален за нови клиенти:

2 000 лв.

Максимален за съществуващи клиенти*:

7 000 лв.

Срок

6 мес.
Минимален срок за издължаване
5 год.
Максимален срок за издължаване

 

*Съществуващи клиенти – с абонамент за превод на работна заплата и постъпил поне един превод на доход или действащ кредит, или депозит в Банка ДСК. Депозитът следва да е с поддържан минимален размер 1000,00 лв. в последните 3 месеца.

По кредита се прилага фиксиран лихвен процент, който се определя въз основа на индивидуалния рейтинг на клиента.

Таксите и комисионите са съгласно действаща Тарифа на Банка ДСК

Видео: как да кандидатствам (only for admin)

Видео: как да кандидатствам

main-video-background
Бърз кредит
Бърз кредит от Банка ДСК - само с лична карта и без обезпечение.