За обучение по обменни програми „Юзит Калърс България“

Ако желаете да финансирате своето участие в програма за културен обмен, стаж или обучение в чужбина по обменните програми на „Юзит Калърс България” ЕООД може да ползвате кредит по обменни програми „Юзит Калърс България” ЕООД.

Предимства за Вас:

 • Гратисен период за издължаване на главница – по договаряне, не по-дълъг от 12 месеца.
 • Без такса за предсрочно погасяване
 • Без такса за поддържане на допълнителна разплащателна сметка в щатски долари, по която ще получавате преводи от възнаграждения
 • Възможност за усвояване на части и начисляване на лихва само върху ползваните пари
 • Усвояване – еднократно или на етапи в срок до 12 месеца, считано от датата на първото усвояване на суми по кредита
 • Избирате между равни и намаляващи месечни вноски


Обезпечение:

 • Залог на вземане по сметка или
 • Поръчителство на 1 платежоспособно физическо лице или
 • Залог върху влог/депозит, открит в Банка ДСК

Размер

500 лв

Минимален

6 000 лв

Максимален

Срок

18
месеца

Минимален срок за издължаване

8
години

Максимален срок за издължаване


Как мога да кандидатствам

За кредит за студентска бригада, е необходимо да има пълнолетен платежоспособен съдлъжник по кредита. Това може да бъде както някой от родителите Ви така и човек, с когото нямате роднинска връзка.

 • Регистрирайте се за програмата Work & Travel USA в офис на Юзит Калърс и получавате удостоверение за предстоящо участие в студентска бригада през следващото лято.
 • Заповядайте в офис на Банка ДСК с удостоверението и личната си карта. Необходимо е да подадете искане за кредит, както и удостоверение за доход на съдлъжник.
 • Одобрението от страна на Банка ДСК е в рамките на до 2 работни дни.
 

10,66%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.1066

ГПР

Пример

Размер на кредита

3 000 лв

Месечна вноска

52,61 лв

Срок на кредита

 8 години

Обща дължима сума

 4 631,39 лв

ГПР – 10,66% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 9,00%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 20 лв.
 • Месечна такса обслужване на разплащателна сметка с издадена дебитна карта – 2 лв.
 • Брой погасителни вноски – 96
Посоченият пример е при ползване на гратисния период от 12 месеца.
Kандидатстване в банков клон
Уважаеми клиенти, молим Ви да се запознаете с документите и общите условия за Кредити за текущо потребление на Банка ДСК

При кандидатстване за този кредит е необходимо да представите и: Удостоверение, издадено от „Юзит Калърс България” ЕООД, което съдържа информация за датата и срочността на сключения договор между участника в програмата и фирмата и сумата на дължимите такси.

 * Банката си запазва правото да изиска документ за доход при необходимост.

Други потребителски кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5