Кредит със залог на влог

Ако имате или откриете влог/депозит в Банка ДСК, то той може да Ви послужи като обезпечение по кредита за текущо потребление, от който се нуждаете.

Ако имате или откриете влог/депозит в Банка ДСК, то той може да Ви послужи като обезпечение по кредита за текущо потребление, от който се нуждаете.

Предимства за Вас:

 • Възможност за договаряне на гратисен период за издължаване на главницата – до 3 месеца
 • Не се изисква удостоверяване на получавания от Вас доход
 • Не се проследява целевото изразходване на средствата от кредита
 • Получавате лихва върху предоставения като обезпечение влог/депозит
 • Без възрастово ограничение за кредитоискателите
 • Избирате начин на погасяване - равни или намаляващи месечни вноски

Размер

500 лв

250 eur

Минимален

до 90% от размера 

на влога/депозита

Максимален

Срок

18
месеца

Минимален срок за издължаване

10
години

Максимален срок за издължаване

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.

Такси, съгласно действащата Тарифа за физически лица на Банка ДСК.

Kандидатстване в банков клон
Уважаеми клиенти, молим Ви да се запознаете с документите и общите условия за Кредити за текущо потребление на Банка ДСК.

При кандидатстване за този кредит, Вие трябва да представите и оригинален документ за влог/депозит.
* Банката си запазва правото да изиска документ за доход при необходимост.
Кандидатствай онлайн

 

DSK apply

 

 

Калкулатор

Тип продукт
Валута

Размер
Срок на издължаване
Резултати  
ГПР %
Лихвен процент
Месечна вноска
Обща дължима сума

* Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.

Кандидатствай

Удобно време за обратна връзка

Общи условия

Информация относно обработване на лични данни на физически лица от "Банка ДСК" ЕАД
Общи условия
Select a choice

Други потребителски кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5