empty image

Кредит със залог на влог

Ако имате или откриете влог/депозит в Банка ДСК, то той може да Ви послужи
като обезпечение по кредита за текущо потребление, от който се нуждаете.

Предимства за Вас (only for admin)

Ако имате или откриете влог/депозит в Банка ДСК, то той може да Ви послужи като обезпечение по кредита за текущо потребление, от който се нуждаете.

Предимства за Вас:

  • Възможност за договаряне на гратисен период за издължаване на главницата – до 3 месеца

  • Не се изисква удостоверяване на получавания от Вас доход

  • Не се проследява целевото изразходване на средствата от кредита

  • Получавате лихва върху предоставения като обезпечение влог/депозит

  • Избирате начин на погасяване - равни или намаляващи месечни вноски

     


Размер

500 лв.
250 евро
Минимален
до 90%*
Максимален

Срок

18 мес.
Минимален срок за издължаване
10 год.
Максимален срок за издължаване

 

*от размера на влога/депозитa

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.Такси, съгласно действащата Тарифа за физически лица на Банка ДСК.Други продукти

Стандартен потребителски кредит

Можете да финансирате по-голяма покупка за жилище, кола, пътуване или да разполагате с допълнителни средства.

Кредит за клиенти, които превеждат работна заплата по сметка в банката

Можете да вземете потребителски кредит с обезпечение залог по вземане на сметка при превод на заплата по сметка в Банка ДСК.

Кредит със залог на влог

Обезпечението е Ваш влог/депозит в Банка ДСК и не е необходимо да удостоверявате допълнително Вашите доходи.

Студентски кредит

Предназначен за финансиране на студенти и докторанти за финансиране на целия или на част от периода за обучение.

Кредит овърдрафт

За допълване на временен недостиг на собствени средства за плащане на задължения - данъци, такси, услуги, покупка на стоки, почивка и други.

Кредит за моряци

Възползвайте се от възможността за допълнителни средства с потребителски кредит за моряци.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати