овърдрафт кредит

Кредит овърдрафт

Кредитът овърдрафт ти осигурява допълнителни средства по всяко време

Описание
028
Можеш да използваш разрешения лимит изцяло или на части
003
Дължиш лихва само върху използваната част от средствата на месечната падежна дата
035
Бързина и гъвкавост, имаш възможност да кандидатстваш онлайн
032
Разполагаш със средства по всяко време
023
Погасява се при всяко постъпление по разплащателната ти сметка
040
С възможност за револвиране - след погасяване на задълженията, можеш да ползваш отново целия кредитен лимит
042
Можеш да прекратиш договора по всяко време. Единствено условие е усвоената сума и начислените лихви да бъдат погасени


Параметри на кредита

Размер

Няма
Минимален
12 000 лв.
Максимален

Срок

-
Минимален срок за издължаване
12 мес.
Максимален срок за издължаване


Обезпечение:

  • залог на вземане по сметка;

  • залог върху левов/валутен влог/депозит, открит в Банка ДСК; 

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.
Застраховка "Спокойствие към кредитна услуга овърдрафт" от

Застрахователен партньор - Групама

 

Застраховка "Спокойствие към кредитна услуга овърдрафт" осигурява финансово обезпечение за теб и твоето семейство при настъпване на неблагоприятни събития с живота и здравето на застрахованите лица.

Основни предимства:

  • Защитава твоите финансови средства при настъпило събитие с живота и здравето

  • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод

  • Бързо и лесно сключване на полицата

Повече за застраховката ТУКДокументи

Документи

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

 

Необходимите документи са достъпни в секция „Документи“.

 

Бихте могли да кандидатствате за овърдрафт при нас, в случай че сте на трудов договор, чийто изпитателен срок е изтекъл.

 
Ние ще преведем средствата от овърдрафт по Вашата разплащателна сметка до края на работния ден след сключване на договора за овърдрафт.

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието