Кредит овърдрафт

Кредитът овърдрафт се предоставя за допълване на временен недостиг на собствени средства за плащане на задължения - данъци, такси, услуги, покупка на стоки, почивка и други.

Вашите предимства

  • Дължите лихва само върху ползваната част от средствата на месечната падежна дата
  • Можете да използвате разрешения лимит изцяло или на части
  • Погасява се при всяко постъпление по разплащателната Ви сметка
  • С възможност за револвиране - след погасяване на задълженията, можете да ползвате отново целия кредитен лимит
  • Можете да прекратите договора по всяко време. Единствено условие е усвоената сума и начислените лихви да бъдат погасени

Размер

Няма

Минимален

12 000 лв

6 000 eur

Максимален

Срок

до 12
месеца

Максимален срок за издължаване

Усвояване - еднократно, по Вашата разплащателна сметка.

Обезпечение:

  • залог на вземане по трудово правоотношение или пенсия;
  • залог върху левов/валутен влог/депозит, открит в Банка ДСК;
  • поръчителство на едно платежоспособно физическо лице

Условия за ползване и издължаване на овърдрафта.

  • Необходимо е да осигурявате средства за погасяване на лихвата към определената от Банката падежна дата.
По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на лихвените индекси 6-месечен SOFIBOR, за кредити в лева или 6-месечен EURIBОR, за кредити в Евро и надбавка.

Калкулатор

Тип продукт
Валута

Размер
Срок на издължаване
Месечна вноска
Резултати  
ГПР %
Лихвен процент
Месечна вноска
Обща дължима сума

* Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.

Кандидатствай

Удобно време за обратна връзка

Общи условия

Информация относно обработване на лични данни на физически лица от "Банка ДСК" ЕАД
Общи условия
Select a choice

Полезно

Други потребителски кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам