Стандартен потребителски кредит от Банка ДСК

Стандартен потребителски кредит

За всички твои желания

Максимална сума и най-дълъг период на издължаване получавате чрез стандартния потребителски кредитПредимства

Предимства

Срок до 10 години
028
Суми до 80 000 лв.
Сигурен партньорОфиси на Банка ДСК

Разгледай нашата мрежа от офиси в страната. Избери най-удобния за теб и се консултирай с кредитен експерт.

Виж повече
Как да взема потребителски кредит?

Как да взема потребителски кредит?

035
Заповядай в офис на Банка ДСК
009
Консултирай се с наш кредитен експерт
011
Получаваш одобрение и подписваш договорПараметри на продукта

Мин. / макс. размер
500 лв. / 80 000 лв.
Мин. / макс. срок
18 мес. / 10 год.


Представителен пример

Сума
30 000 лв.
Период
120 месеца
Месечна вноска
336.84 лв.
ГПР %
7,13%
 • Лихвен процент (Лихвеният процент e променлив и е формиран от Референтен лихвен процент и надбавка. )
  6,25 %
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит:
  350 лв.
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет "ДСК Флекси 4":
  5.96 лв.
 • Обща дължима сума:
  41 486.03 лв.

Уважаеми клиенти, имайте предвид, че изчисленията са примерни. Възможно е банката да Ви предложи различни стойности в зависимост от Вашия индивидуален случай.

 

Такси и лихви

Такси и лихвени проценти

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.

 

Пример:

ГПР при индивидуален лихвен процент, избран за целите на примера - 7,13%

Представителен пример, при плаваща лихва за целия срок, по кредит за текущо потребление, при ежемесечен превод по разплащателна сметка и ползване на пакет „ДСК Флекси 4“.

ГПР:

7,13 %

Размер на кредита

30 000 лв.

Месечна вноска

336.84 лв.

Срок на кредита

10 години

Общо дължима сума

41 486.03 лв.

ГПР 7,13 %, изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлив лихвен процент: 6,25 %
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит: 350 лв.
 • Брой погасителни вноски: 120
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет "ДСК Флекси 4": 5.96 лв.Застраховка "Кредитна защита" от

Застрахователен партньор - Групама

 

Застраховка "Кредитна защита" осигурява финансова защита при неблагоприятни ситуации с живота и здравето, които могат да доведат до невъзможност за изплащане на кредитните задължения.

Основни предимства:

 • Застрахователното покритие за територията на цял свят и за целия период на изплащане на кредита;

 • Улеснен начин на заплащане на премията едновременно с месечната погасителна вноска по кредита;

 • Възможност за застрахователна защита срещу загуба на доход при нежелана безработица

Повече за застраховката ТУКДокументи

Документи

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

 
Необходимите документи са достъпни в секция „Документи“.
Да, бихте могли да кандидатствате за кредит при нас.
Да, в тези случаи ние искаме заедно с Вас по кредита да участва и съдлъжник, който може да докаже получавания от него доход.

Ще са Ви необходими документите за кандидатстване за кредит, достъпни в секция „Документи“, както и документ/извлечение от кредита, от които да е виден размерът на задължението, което ще се рефинансира. В случай че разполагате с издадено удостоверение от друга банка за остатък на кредита, който ще се рефинансира, ние ще приемем този документ.

След рефинансиране на задълженията Ви с кредит от нас, е необходимо да предоставите Удостоверение (Документ), с което да се удостовери, че същите са погасени.

Това е друг човек, който може да не е от Вашето семейство (напр. близък приятел или колега) който гарантира, погасяването на кредита, чрез своите доходи. Това означава, че ако по някаква причина спрете да погасявате кредита си, Вашето задължение започва да се погасява от поръчителя. По тази причина ние обследваме не само Вашите доходи и кредитна история, но и тези на поръчителя.
Кредитът може да бъде одобрен в рамките на един работен ден след представяне на всички необходими документи.
Ние ще преведем средствата от кредита по Вашата разплащателна сметка до края на работния ден след сключване на договора за кредита.
Да, ние Ви предлагаме индивидуален избор на месечна падежна дата в период от 1-во до 28-мо число на месеца. Ние Ви съветваме да съобразите индивидуално избраната падежна дата с периода, в който получавате месечните си доходи.
Да, избира се вида на погасителната вноска по кредита – равни по размер месечни вноски за целия период (включващи дължимите месечни плащания за лихва и за главница) или намаляващи по размер месечни вноски (включващи равни вноски по главница и съответната месечна лихва).
Да, можете да погасите предсрочно целият размер на кредита и не дължите допълнителна такса за това.
Предсрочните погашения не Ви освобождават от необходимостта да заплащате всяка следваща месечна вноска по кредита.
Всеки би могъл да изпита затруднения в изплащане на кредита си. В случай че изпитвате такива затруднения, е добре без забава да се свържете със служители на банката, които биха ви съдействали за разрешаване на ситуацията.
 • Договаряне на гратисен период до 3 месеца;
 • При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник;
 • Не се проследява целевото изразходване на средствата;
 • Ако получавате работната си заплата или пенсия в Банката, не е необходимо документално да удостоверявате Вашия доход;
 • Възможност за прилагане на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма ДСК Партньори плюс.
Можете да финансирате по-голяма покупка за жилище, кола, пътуване или да разполагате с допълнителни средства при необходимост.

Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието