Кредит за моряци

Кредит за моряци

Възползвай се от възможността за допълнителни средства с потребителски кредит за моряци

Твоите предимства

Твоите предимства:

037
Не се проследява целевото изразходване на средствата
035
Усвояваш еднократно по разплащателна сметка
023
Избираш между равни или намаляващи месечни вноски
038
Възможност за договаряне на гратисен период за издължаване на главница до 3 месеца
025
Задължително се изиска съдлъжник, без анализ на платежоспособност


Параметри на продукта:

Размер

500 лв.
Минимален
80 000 лв.
Максимален

Срок

18 мес.
Минимален срок за издължаване
10 год.
Максимален срок за издължаване

Лихва, стартираща от 5,25%

Discounts icon
Атрактивни лихвени условия, лихвеният процент се определя индивидуално, като се вземат предвид:
  • Индивидуален профил на клиента

  • Други ползвани продукти и услуги на банката


Такси и лихвени проценти

Такси и лихвени проценти

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.

Пример:

Представителен пример, при плаваща лихва за целия срок, по кредит за текущо потребление, при ежемесечен превод по разплащателна сметка и ползване на пакет „ДСК Флекси 4“.

Документи

Документи


Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието