empty image

Кредит за моряци

 

Заявете онлайн

Заявете онлайн

Имате възможност да кандидатстване онлайн за този продукт.

Заявете онлайн


Вашите предимства

Вашите предимства:

  • Не се проследява целевото изразходване на средствата
  • Усвоявате еднократно по разплащателна сметка
  • Избирате между равни или намаляващи месечни вноски
  • Възможност за договаряне на гратисен период за издължаване на главница до 3 месеца;
  • Задължително се изиска съдлъжник, без анализ на платежоспособност.

Размер

500 лв.
250 евро
Минимален
50 000 лв.
25 000 евро
Максимален

Срок

18 мес.
Минимален срок за издължаване
10 год.
Максимален срок за издължаване
Такси и лихвени проценти

Такси и лихвени проценти

Пример:
При променливa лихва за целия срок на кредита, предназначен за моряци, с превод на работна заплата и ползване на Пакет „ДСК Pay+”

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.

Пример при променливa лихва за целия срок на кредита, предназначен за моряци, с превод на работна заплата и ползване на Пакет „ДСК Pay+”

ГПР:

7,29 %

Размер на кредита

20 000 лв.

Месечна вноска

227,10 лв.

Срок на кредита

10 год.

Общо дължима сума

27 891,32 лв.

За клиенти с нетен месечен доход до 2 499,99 лв., вкл.
ГПР – 7,29 %, изчислено на база следните такси и лихви:

  • Променлива лихва 6,50%
  • Брой погасителни вноски 120
  • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит 100 лв.
  • Месечна такса за ползване на платежен пакет „ДСК Pay+“ 4,50 лв.

Други продукти

Стандартен потребителски кредит

Можете да финансирате по-голяма покупка за жилище, кола, пътуване или да разполагате с допълнителни средства.

Кредит за клиенти, които превеждат работна заплата по сметка в банката

Можете да вземете потребителски кредит с обезпечение залог по вземане на сметка при превод на заплата по сметка в Банка ДСК.

Кредит със залог на влог

Обезпечението е Ваш влог/депозит в Банка ДСК и не е необходимо да удостоверявате допълнително Вашите доходи.

Студентски кредит

Предназначен за финансиране на студенти и докторанти за финансиране на целия или на част от периода за обучение.

Кредит овърдрафт

За допълване на временен недостиг на собствени средства за плащане на задължения - данъци, такси, услуги, покупка на стоки, почивка и други.

Кредит за моряци

Възползвайте се от възможността за допълнителни средства с потребителски кредит за моряци.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати