Innerpage - L - 1330x503

Кредит за пенсионери

Потребителски кредит до 15 000 лева / 7 500 евро.

Описание

Вашите предимства:

027
Гратисен период за издължаване на главницата до 3 месеца
035
Ако получавате пенсията си в Банката, не е необходимо документално да удостоверявате Вашия доход
037
Избирате между равни и намаляващи месечни вноски
040
Не се проследява целевото изразходване на средствата
044

 

При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник


Ако обмисляте по-голяма покупка, жилището Ви има нужда от належащ ремонт, или Ви трябват свободни средства, можете да получите потребителски кредит като осигурите превод на своята пенсия по сметка в Банката. Ние Ви предлагаме удобство и сигурност за Вашите пари, както и възможност да изберете минимална месечна вноска по кредит при атрактивна лихва и дълъг срок на погасяване.

Размер

500 лв.
250 евро
Минимален
15 000 лв.
7 500 евро
Максимален

Срок

18 мес.
Минимален срок за издължаване
10 год.
Максимален срок за издължаване

Лихва, стартираща от 5,25%

Discounts icon
Атрактивни лихвени условия, лихвеният процент се определя индивидуално, като се вземат предвид:
  • Индивидуален профил на клиента

  • Други ползвани продукти и услуги на банката


Такси и лихви

Такси и лихвени проценти

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6- месечен EURIBOR и надбавка.

Пример:

Представителен пример, при плаваща лихва за целия срок, по кредит за текущо потребление, при ежемесечен превод по разплащателна сметка и ползване на пакет „ДСК Флекси 4“.

ГПР:

9,88 %

Размер на кредита

5000 лв.

Месечна вноска

57.80 лв.

Срок на кредита

10 год.

Общо дължима сума

7 695.62 лв.

ГПР 9,88 %, изчислено на база следните такси и лихви:

  • Променлива лихва 6.90 %
  • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит 100 лв.
  • Брой погасителни вноски 120
  • Месечна такса за ползване на платежен пакет „ДСК Флекси 4“ 5.50 лв.
Документи

Документи


Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието