Innerpage - L - 1330x503

Кредит за пенсионери

Потребителски кредит до 15 000 лева

Описание

Предимства:

027
Гратисен период за издължаване на главницата до 3 месеца
035
Ако получаваш пенсията си в Банката, не е необходимо документално да удостоверяваш своя доход
037
Избираш между равни и намаляващи месечни вноски
040
Не се проследява целевото изразходване на средствата
044

 

При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник


Ако обмисляш по-голяма покупка, жилището ти има нужда от належащ ремонт, или ти трябват свободни средства, можеш да получиш потребителски кредит като осигуриш превод на твоята пенсия по сметка в банката. Ние ти предлагаме удобство и сигурност за твоите пари, както и възможност да избереш минимална месечна вноска по кредит при атрактивна лихва и дълъг срок на погасяване.

Размер

500 лв.
Минимален
15 000 лв.
Максимален

Срок

18 мес.
Минимален срок за издължаване
10 год.
Максимален срок за издължаване

Discounts iconЛихвеният процент се определя на база:

 
  • Индивидуален профил на клиента

  • Други ползвани продукти и услуги на банката

Такси и лихви

Такси и лихвени проценти

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6-месечен EURIBOR и надбавка.

Пример:

Представителен пример, при плаваща лихва за целия срок, по кредит за текущо потребление, при ежемесечен превод по разплащателна сметка и ползване на пакет „ДСК Флекси 4“.

ГПР:

10,03 %

Размер на кредита

5000 лв.

Месечна вноска

57.80 лв.

Срок на кредита

10 год.

Общо дължима сума

7 740 лв.

ГПР 10,03 %, изчислено на база следните такси и лихви:

  • Променлива лихва 6.90 %
  • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит 100 лв.
  • Брой погасителни вноски 120
  • Месечна такса за ползване на платежен пакет „ДСК Флекси 4“ 5.87 лв.

Застраховка "Кредитна защита" от

Застрахователен партньор - Групама

 

Застраховка "Кредитна защита" осигурява финансова защита при неблагоприятни ситуации с живота и здравето, които могат да доведат до невъзможност за изплащане на кредитните задължения.

Основни предимства:

  • Застрахователното покритие за територията на цял свят и за целия период на изплащане на кредита;

  • Улеснен начин на заплащане на премията едновременно с месечната погасителна вноска по кредита

Повече за застраховката ТУКДокументи

Документи


Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието