Изтегли кредит

Кредит за пенсионери

Потребителски кредит до 15 000 лева

Описание

Предимства:

035
Ако получаваш пенсията си в банката, не е необходимо документално да удостоверяваш своя доход
037
Избираш между равни и намаляващи месечни вноски
040
Не се проследява целевото изразходване на средствата
044
При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник


Ако обмисляш по-голяма покупка, жилището ти има нужда от належащ ремонт, или ти трябват свободни средства, можеш да получиш потребителски кредит като осигуриш превод на твоята пенсия по сметка в банката. Ние ти предлагаме удобство и сигурност за твоите пари, както и възможност да избереш минимална месечна вноска по кредит при атрактивна лихва и дълъг срок на погасяване.

Размер

1 000 лв.
Минимален
15 000 лв.
Максимален

Срок

18 мес.
Минимален срок за издължаване
10 год.
Максимален срок за издължаване

Discounts iconЛихвеният процент се определя на база:

 
  • Индивидуален профил на клиента

  • Други ползвани продукти и услуги на банката

Такси и лихви

Такси и лихвени проценти

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6-месечен EURIBOR и надбавка.

Пример:

Представителен пример, при плаваща лихва за целия срок, по кредит за текущо потребление, при ежемесечен превод по разплащателна сметка и ползване на план Без Ограничения.

ГПР:

12,48%

Размер на кредита

5000 лв.

Месечна вноска

57,80 лв.

Срок на кредита

10 год.

Общо дължима сума

8 474,26 лв.

ГПР 12,48%, изчислено на база следните такси и лихви:

  • Променлива лихва 6.90%
  • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит 100 лв.
  • Брой погасителни вноски 120
  • Месечна такса за ползване на план Без Ограничения 11,99лв.

Застраховка „Кредитна защита“ от

Застрахователен партньор - Групама

 

Застраховка „Кредитна защита“ осигурява финансова защита при неблагоприятни ситуации с живота и здравето, които могат да доведат до невъзможност за изплащане на кредитните задължения.

Основни предимства:

  • Застрахователното покритие за територията на цял свят и за целия период на изплащане на кредита;

  • Улеснен начин на заплащане на премията едновременно с месечната погасителна вноска по кредита

     

Повече за застраховката ТУКДокументи

Документи


Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието