empty image

Кредит за пенсионери

Потребителски кредит до 15 000 лева / 7 500 евро.

Описание

Имате възможност да заявите онлайнcash-payment-coins Не се проследява целевото изразходване на средствата
cash-payment-coins  Гратисен период за издължаване на главницата до 3 месеца
cash-payment-coins Избирате между равни и намаляващи месечни вноски
cash-payment-coins При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник
cash-payment-coins Ако получавате пенсията си в Банката, не е необходимо документално да удостоверявате Вашия доход

Предимства за Вас (only for admin)

Ако обмисляте по-голяма покупка, жилището Ви има нужда от належащ ремонт, или Ви трябват свободни средства, можете да получите потребителски кредит като осигурите превод на своята пенсия по сметка в Банката. Ние Ви предлагаме удобство и сигурност за Вашите пари, както и възможност да изберете минимална месечна вноска по кредит при атрактивна лихва и дълъг срок на погасяване.

Размер

500 лв.
250 евро
Минимален
15 000 лв.
7 500 евро
Максимален

Срок

18 мес.
Минимален срок за издължаване
10 год.
Максимален срок за издължаване

 

Допълнителна лихвена отстъпка

Имате възможност да се възползвате от допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма „ДСК Партньори плюс" при изпълнение на следните условия:

  • Превод на пенсия по разплащателна сметка в Банката

  • Ползване на платежен пакет "ДСК Pay+"

Обезпечение: Залог на вземане на пенсия, заедно със залог на вземане по сметка

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6- месечен EURIBOR и надбавка.

Пример:

ГПР:

9,24 %

Размер на кредита

5000 лв.

Месечна вноска

57.80 лв.

Срок на кредита

10 год.

Общо дължима сума

7 549.46 лв.

ГПР – 9,24% изчислено на база следните такси и лихви:

  • Променлива лихва 6.90 %
  • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит 20 лв.
  • Брой погасителни вноски 120
  • Месечна такса за ползване на платежен пакет „ДСК Pay+“ 4.95 лв.
Документи

Документи