Стандартен потребителски кредит

Максимална сума и най-дълъг период на издължаване получавате чрез стандартния потребителски кредит. Получавате право на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма за обвързани продажби „ДСК Партньори плюс“ при превод на работна заплата по сметка в Банката, при ползване на платежен пакет ДСК Pay или ДСК Pay+ и при изпълнение на допълнителни условия.

Вашите предимства:

 • Възможност за договаряне на гратисен период до 3 месеца
 • Не се проследява целевото изразходване на средствата
 • Без възрастово ограничение на кредитоискателите
 • Най-нисък размер на средствата за издръжка на член от семейството – 100 лева
 • При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник
 • Ако получавате работната си заплата или пенсия в Банката, не е необходимо документално да удостоверявате Вашия доход
 • Възможност за прилагане на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма ДСК Партньори плюс

Размер

500 лв

250 eur

Минимален

35 000 лв

17 500 eur

Максимален

Срок

18
месеца

Минимален срок за издължаване

10
години

Максимален срок за издължаване

За да се възползвате от допълнителната лихвена отстъпка, при включване в програма ДСК Партньори плюс, трябва да сте изпълнили следните условия:
 • Превод на работна заплата или пенсия по разплащателна сметка в Банката;
 • Ползване на платежен пакет ДСК РАУ+
 • Заявяване на SMS уведомяване при просрочие в издължаването на предоставения кредит и при закупуване на допълнителен продукт/услуга.
Обезпечение: Поръчителство

Броят на поръчителите се определя в зависимост от размера на искания кредит:

 Размер на кредита  Брой поръчители

От 500 лева /250 евро до 15 000 лева/7 500 евро едно платежоспособно физическо лице
От 15 000,01 лева/7 500,01 евро до 25 000 лева/12 500 евро двама платежоспособни поръчители, физически лица
Над 25 000, 01 лева/12 500, 01 евро трима платежоспособни поръчители, физически лица

Промоционалните условия са валидни до 30.06.2017 г.

9,00%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.0900

ГПР

Пример за стандартен потребителски кредит с обезпечение поръчителство
Пример при променлива лихва за целия период на кредита при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Партньори плюс“
Размер на кредита

20 000 лв

Месечна вноска

244,77 лв

Срок на кредита

10 години

Обща дължима сума

29 893,13 лв

ГПР – 9, 00% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 8,20%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,50% върху одобрения размер
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3,50 лв.
 • Брой погасителни вноски – 120

Тип продукт

Валута

1

Параметри


Размер
Срок на издължаване
Месечна вноска
Резултати  
ГПР %
Променлива лихва
Месечна вноска
Такса одобрение на кредита (изчислява се като процент от одобрения размер)
Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ 3.50 лв
Обща дължима сума

* Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.
Формата беше попълнена успешно!
2

Кандидатстване

3

Удобно време за обратна връзка

4

Общи условия

Общи условия


Полезно

Други потребителски кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Клонова мрежа и банкомати

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам