empty image

Стандартен потребителски кредит

Максимална сума и най-дълъг период на издължаване получавате чрез стандартния потребителски кредит.

Описание (only for admin)
мес.
Лихвен процент
ГПР %
Обща дължима сума

Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.

Предимства (only for admin)

Предимства

  • Възможност за договаряне на гратисен период до 3 месеца

  • При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник

  • Не се проследява целевото изразходване на средствата

  • Ако получавате работната си заплата или пенсия в Банката, не е необходимо документално да удостоверявате Вашия доход

  • Възможност за прилагане на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма ДСК Партньори плюс

Размер

500 лв.
250 евро
Минимален
35 000 лв.*
17 500 евро
Максимален
*до 60 000 лв. / 30 000 евро според индивидуалниякредитен рейтинг на клиента

Срок

18 мес.
Минимален срок за издължаване
10 год.
Максимален срок за издължаване

Отстъпки

Discounts icon
Допълнителни лихвени отстъпки

За да се възползвате от допълнителната лихвена отстъпка, при включване в програма ДСК Партньори плюс, трябва да сте изпълнили следните условия:

Превод на работна заплата или пенсия по разплащателна сметка в Банката;

Ползване на платежен пакет "ДСК Рay+"

Заявяване на SMS уведомяване при просрочие в издължаването на предоставения кредит и при закупуване на допълнителен продукт/услуга.

Обезпечение: Поръчителство

Броят на поръчителите се определя в зависимост от размера на искания кредит:

Размер на кредита Брой поръчители

За кредити в размер до 20 000 лева

един платежоспособен* поръчител физическо лице

За кредити в размер до 20 000.01 лева до 35 000 лева двама платежоспособни* поръчители, физически лица
* Платежоспособност е финансова възможност да бъде обслужван кредит при договорени условия.
Такси и лихви (only for admin)

Такси и лихвени проценти

Пример:
Стандартен потребителски кредит с обезпечение поръчителство

Пример при променлива лихва за целия период на кредита при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Партньори плюс“

ГПР:

8.35 %

Размер на кредита

20 000 лв.

Месечна вноска

237.40 лв.

Срок на кредита

10 год.

Общо дължима сума

29 128.63 лв.

ГПР – 8.35 % изчислено на база следните такси и лихви:

  • Променлив лихвен процент – 7,50 %
  • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит - 100 лв.
  • Месечна такса за ползване на платежен пакет "ДСК Pay+" – 4.50 лв.
  • Брой погасителни вноски – 120
Видео: как да кандидатствам (only for admin)

Видео: как да кандидатствам

main-video-background
Процес на кандидатстване
Запознайте се с процеса при кандидатстване за потребителски кредит

1. Какви документи ще са ми необходими при кандидатстване за кредит?

Необходимите документи са достъпни в секция „Документи“

2. Мога ли да кандидатствам за кредит, ако все още съм в изпитателен срок?

Бихте могли да кандидатствате за кредит при нас, в случай че сте на трудов договор, чийто изпитателен срок е изтекъл.

3. Мога ли да кандидатствам за кредит, ако съм в отпуск по майчинство?

Да, в тези случаи ние искаме заедно с Вас по кредита да участва и съдлъжник, който може да докаже получавания от него доход.

4. Какви документи ще са ми необходими при рефинансиране на кредит от друга банка?

Ще са Ви необходими документите за кандидатстване за кредит, достъпни в секция „Документи“, както и документ/извлечение от кредита, от които да е виден размерът на задължението, което ще се рефинансира. В случай че разполагате с издадено удостоверение от друга банка за остатък на кредита, който ще се рефинансира, ние ще приемем този документ.

След рефинансиране на задълженията Ви с кредит от нас, е необходимо да предоставите Удостоверение (Документ), с което да се удостовери, че същите са погасени.

5. Какво е поръчител?

Това е друг човек, който може да не е от Вашето семейство (напр. близък приятел или колега) който гарантира, погасяването на кредита, чрез своите доходи. Това означава, че ако по някаква причина спрете да погасявате кредита си, Вашето задължение започва да се погасява от поръчителя. По тази причина ние обследваме не само Вашите доходи и кредитна история, но и тези на поръчителя.

6. За колко време се одобрява кредит?

Кредитът може да бъде одобрен в рамките на един работен ден след представяне на всички необходими документи.

7. Кога ще получа средствата от кредита?

Ние ще преведем средствата от кредита по Вашата разплащателна сметка до края на работния ден след сключване на договора за кредита.

8. Може ли да се избира падежна дата на кредита?

Да, ние Ви предлагаме индивидуален избор на месечна падежна дата в период от 1-во до 28-мо число на месеца. Ние Ви съветваме да съобразите индивидуално избраната падежна дата с периода, в който получавате месечните си доходи.

9. Може ли да се избира начина на издължаване на кредита?

Да, избира се вида на погасителната вноска по кредита – равни по размер месечни вноски за целия период (включващи дължимите месечни плащания за лихва и за главница) или намаляващи по размер месечни вноски (включващи равни вноски по главница и съответната месечна лихва).

10. Мога ли да погася предсрочно целият кредит и ще заплатя ли такса за това?

Да, можете да погасите предсрочно целият размер на кредита и не дължите допълнителна такса за това.

11. В случай че погася предсрочно част от кредита, мога ли да не погасявам кредита за известен период от време?

Предсрочните погашения не Ви освобождават от необходимостта да заплащате всяка следваща месечна вноска по кредита.

12. Какво да направя, ако не мога да плащам кредита си?

Всеки би могъл да изпита затруднения в изплащане на кредита си. В случай че изпитвате такива затруднения, е добре без забава да се свържете със служители на банката, които биха ви съдействали за разрешаване на ситуацията.

Други продукти

Стандартен потребителски кредит

Можете да финансирате по-голяма покупка за жилище, кола, пътуване или да разполагате с допълнителни средства.

Кредит за клиенти, които превеждат работна заплата по сметка в банката

Можете да вземете потребителски кредит с обезпечение залог по вземане на сметка при превод на заплата по сметка в Банка ДСК.

Кредит със залог на влог

Обезпечението е Ваш влог/депозит в Банка ДСК и не е необходимо да удостоверявате допълнително Вашите доходи.

Студентски кредит

Предназначен за финансиране на студенти и докторанти за финансиране на целия или на част от периода за обучение.

Кредит овърдрафт

За допълване на временен недостиг на собствени средства за плащане на задължения - данъци, такси, услуги, покупка на стоки, почивка и други.

Кредит за моряци

Възползвайте се от възможността за допълнителни средства с потребителски кредит за моряци.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати