empty image

Стандартен потребителски кредит

За всички Ваши желания - ние имаме подходящото решение

Кандидатстване
мес.
Лихвен процент
ГПР %
Обща дължима сума
Месечна вноска

Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.


Предимства (only for admin)

Параметри на продукта

Мин. / макс. размер

500 лв. / 60 000 лв.
Мин. / макс. срок
18 мес. / 10 год.

Представителен пример

Сума

20 000 лв.
За период от:
120 месеца
Месечна вноска
242.55 лв.
ГПР %
8.87%
 • Променлива лихва:
  7.99 %
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит:
  100 лв.
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет "ДСК Pay+":
  4.50 лв.
 • Обща дължима сума:
  29 745.91 лв.

Можете да финансирате по-голяма покупка за жилище, кола, пътуване или да разполагате с допълнителни средства при необходимост.


Предимства

 • Възможност за договаряне на гратисен период до 3 месеца

 • При недостатъчен доход може да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник

 • Не се проследява целевото изразходване на средствата

 • Ако получавате работната си заплата или пенсия в Банката, не е необходимо документално да удостоверявате Вашия доход

 • Възможност за прилагане на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма ДСК Партньори плюс

Отстъпки

Discounts icon
Допълнителни лихвени отстъпки

За да се възползвате от допълнителната лихвена отстъпка, при включване в програма ДСК Партньори плюс, трябва да сте изпълнили следните условия:

 • Да имате кредитен оборот по разплащателна сметка в Банката;

 • Да ползване на платежен пакет "ДСК Рay+"

 • Да заявите SMS уведомяване при просрочие в издължаването на предоставения кредит и при закупуване на допълнителен продукт/услуга.

Обезпечение:

Залог на вземане по сметка

Такси и лихви

Такси и лихвени проценти

По кредитите се прилага променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, представляващ индикатор „среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години и надбавка, за кредити в лева или референтен лихвен процент, представляващ лихвен бенчмарк 6 - месечен EURIBOR и надбавка.

Пример:

ГПР:

9,33 %

Размер на кредита

10 000 лв.

Месечна вноска

121,27 лв.

Срок на кредита

10 год.

Общо дължима сума

15 143,27 лв.

ГПР 9,33 % изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлив лихвен процент 7,99 %
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит 50 лв.
 • Брой погасителни вноски 120
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ 4.50 лв.

Видео: как да кандидатствам

main-video-background
Процес на кандидатстване
Запознайте се с процеса при кандидатстване за потребителски кредит
Документи

Документи

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

1. Какви документи ще са ми необходими при кандидатстване за кредит?

Необходимите документи са достъпни в секция „Документи“

2. Мога ли да кандидатствам за кредит, ако все още съм в изпитателен срок?

Бихте могли да кандидатствате за кредит при нас, в случай че сте на трудов договор, чийто изпитателен срок е изтекъл.

3. Мога ли да кандидатствам за кредит, ако съм в отпуск по майчинство?

Да, в тези случаи ние искаме заедно с Вас по кредита да участва и съдлъжник, който може да докаже получавания от него доход.

4. Какви документи ще са ми необходими при рефинансиране на кредит от друга банка?

Ще са Ви необходими документите за кандидатстване за кредит, достъпни в секция „Документи“, както и документ/извлечение от кредита, от които да е виден размерът на задължението, което ще се рефинансира. В случай че разполагате с издадено удостоверение от друга банка за остатък на кредита, който ще се рефинансира, ние ще приемем този документ.

След рефинансиране на задълженията Ви с кредит от нас, е необходимо да предоставите Удостоверение (Документ), с което да се удостовери, че същите са погасени.

5. Какво е поръчител?

Това е друг човек, който може да не е от Вашето семейство (напр. близък приятел или колега) който гарантира, погасяването на кредита, чрез своите доходи. Това означава, че ако по някаква причина спрете да погасявате кредита си, Вашето задължение започва да се погасява от поръчителя. По тази причина ние обследваме не само Вашите доходи и кредитна история, но и тези на поръчителя.

6. За колко време се одобрява кредит?

Кредитът може да бъде одобрен в рамките на един работен ден след представяне на всички необходими документи.

7. Кога ще получа средствата от кредита?

Ние ще преведем средствата от кредита по Вашата разплащателна сметка до края на работния ден след сключване на договора за кредита.

8. Може ли да се избира падежна дата на кредита?

Да, ние Ви предлагаме индивидуален избор на месечна падежна дата в период от 1-во до 28-мо число на месеца. Ние Ви съветваме да съобразите индивидуално избраната падежна дата с периода, в който получавате месечните си доходи.

9. Може ли да се избира начина на издължаване на кредита?

Да, избира се вида на погасителната вноска по кредита – равни по размер месечни вноски за целия период (включващи дължимите месечни плащания за лихва и за главница) или намаляващи по размер месечни вноски (включващи равни вноски по главница и съответната месечна лихва).

10. Мога ли да погася предсрочно целият кредит и ще заплатя ли такса за това?

Да, можете да погасите предсрочно целият размер на кредита и не дължите допълнителна такса за това.

11. В случай че погася предсрочно част от кредита, мога ли да не погасявам кредита за известен период от време?

Предсрочните погашения не Ви освобождават от необходимостта да заплащате всяка следваща месечна вноска по кредита.

12. Какво да направя, ако не мога да плащам кредита си?

Всеки би могъл да изпита затруднения в изплащане на кредита си. В случай че изпитвате такива затруднения, е добре без забава да се свържете със служители на банката, които биха ви съдействали за разрешаване на ситуацията.