Анкета

Анкета

Уважаеми клиенти,

Вашите оценки и препоръки са изключително важни, за да подобрим качеството на клиентското обслужване.

За да оценим качеството на обслужването в нашите офиси, което да ни даде възможност да усъвършенстваме услугите си, в Банка ДСК провеждаме регулярни проучвания с проактивно събиране на обратна връзка от клиентите ни. Каналите, по които събираме обратна връзка, са:

  • на място в офисите ни;

  • по телефон чрез наш контактен център или партньорска агенция;

  • чрез SMS съобщение с линк към наша платформа за обработка на обратна връзка;

  • чрез сайтовете и приложенията ни;

  • чрез преки лични интервюта;

  • чрез групови дискусии.

Банка ДСК провежда и проучвания тип „Таен клиент“ за наблюдение на качеството на клиентското обслужване в клоновете и дистанционните си канали.

Провеждаме и проучвания сред нашите служители, за да сме сигурни, че са отлично подготвени да посрещнат високите клиентски очаквания.

Настоящата анкета не е форма за подаване на жалби и оплаквания. Ако желаете да съобщите за възникнал проблем, можете използвате формата за обратна връзка с банката, за да можем да Ви отговорим своевременно.