poll-desktop

Анкета

Уважаеми клиенти,

Вашите оценки и препоръки са изключително важни, за да подобрим качеството на клиентското обслужване.

За да оценим качеството на обслужването в нашите офиси, което да ни даде възможност да усъвършенстваме услугите си, в Банка ДСК провеждаме регулярни проучвания с проактивно събиране на обратна връзка от клиентите ни. Каналите, по които събираме обратна връзка, са:

  • на място в офисите ни;

  • по телефон чрез наш контактен център или партньорска агенция;

  • чрез SMS съобщение с линк към наша платформа за обработка на обратна връзка;

  • чрез сайтовете и приложенията ни;

  • чрез преки лични интервюта;

  • чрез групови дискусии.

Банка ДСК провежда и проучвания тип „Таен клиент“ за наблюдение на качеството на клиентското обслужване в клоновете и дистанционните си канали.

Провеждаме и проучвания сред нашите служители, за да сме сигурни, че са отлично подготвени да посрещнат високите клиентски очаквания.

Настоящата анкета не е форма за подаване на жалби и оплаквания. Ако желаете да съобщите за възникнал проблем, можете използвате формата за обратна връзка с банката, за да можем да Ви отговорим своевременно.

Най-често посещаван офис на Банка ДСК
Анкета
Отношение на служителите
Желание да Ви изслушат и помогнат
Компетентност на служителите
Качество и обхват на получената информация
Бързина на обслужването
Достъпност и ориентация в поделението
Моля, отбележете каква най-често е била целта на посещението Ви в този офис на Банка ДСК
Клиент ли сте на Банка ДСК?
Моля, отбележете, кои от продуктите на Банка ДСК използвате

Може да маркирате повече от един продукт:
Бихте ли препоръчали този офис на Банка ДСК на Ваш приятел или бизнес партньор?
Колко често посещавате този офис на Банка ДСК?
Като цяло, до колко сте доволен от обслужването в този офис на Банка ДСК.

Моля, оценете цялостно обслужването със скала от 1 до 10, в която 1 означава „изобщо не съм доволен”, а 10 „напълно съм доволен”
Вашият пол е:

reCaptcha е задължително поле.