19.04.2021

Зелена седмица – вътрешна инициатива на Банка ДСК в помощ на природата

 

„Зелена седмица“ е вътрешна инициатива за служителите на Банка ДСК в подкрепа на природата и част от платформата за корпоративна социална отговорност „Банка ДСК помага“. Първото издание се проведе през лятото на 2020 г., под мотото „Банка ДСК – С мисъл за утре!“ и с тема - опазването на „Водите“. В рамките на 7 дни, работещите в Банка ДСК, имаха възможност да получават интересна информация, факти и съвети по избраната тема, както и да участват в различни инициативи, целящи тяхната ангажираност и опазване на водите.

Специално за инициативата бе създадена и електронна кутия за „зелени идеи“, в която служителите бяха поканени да изпращат своите предложения относно „Как Банка ДСК може да допринесе за намаляване на консумацията на водни ресурси и опазването им“. По време на първото издание служителите имаха възможност да се включат във фотоконкурс на тема „Вода“. Получихме над 200 красиви фотографии и десетки практични идеи и предложения как да се намали излишното потребление на вода в банката. А отличените фотографии в конкурса бяха 18.

С цел да не забравяме колко важно е да сме отговорни към природата и опазването ѝ, организирахме изложба с най-добрите фотографии в помещенията на нашите централни офиси!

През месец октомври 2020 проведохме второто издание на нашата „Зелена седмица“. Темата бе „Отпадъци“. В рамките на това издание нашите колеги имаха възможност да споделят всякакви неща, които те или техните семейства са изработили от отпадъчни материали. По време на втората седмица активно изпращахме любопитна информация към колегите, свързана с политиката на Банка ДСК за намаляване на отпадъци и идеи как могат да намалят отпадъците и своя отпечатък върху природата. В големите сгради на банката инсталирахме специални контейнери за събиране на пластмасови капачки. Събраните количества от екипа на банката регулярно предаваме в подкрепа на благотворителна кауза. Избрахме "Аз Вярвам и Помагам"- първата благотворителна кампания за събиране на пластмасови капачки в страната, която след предаването им за рециклиране, дарява средствата за закупуване на медицинска апаратура за новородени, която да се дари на болници според нуждите им.

През 2021 г. организирахме „Зелена седмица“ посветена на разумното потребление на хартията. Предвиждахме съвети за разумно ползване на хартия и инициатива „Ябълки за хартия“ за служителите, но за съжаление, поради епидемиологичната обстановка и регулативни мерки във връзка с Ковид-19 инициативата бе анулирана няколко дни преди старта. Ключовите послания на кампанията отправихме към колегите посредством нашите дигитални канали за вътрешна комуникация.

През 2022 г. предвиждаме мащабна вътрешна кампания, посветена на разумното използване на енергия. Ще стартираме със „Зелена седмица“, посветена на „Енергия“ и ще продължим с вътрешно предизвикателство сред екипите на банката. Така с „Мисъл за утре“ продължаваме напред заедно, защото всеки е важен за успеха на каузата ни и всеки жест има значение!

 

Прочети Повече
ДСК Помага в инициатива за намаляване на въглеродните емисии

Стартира кампания за намаляване на въглеродния отпечатък на екипа на Банка ДСК

Инициатива Банка ДСК ЕдноДърво

Стартира инициативата ЕдноДърво за създаване на интерактивна дигитална карта на дърветата в София

Зелена седмица в Банка ДСК

Зелена седмица – вътрешна инициатива на Банка ДСК в помощ на природата

Свържи се с екип „PR и комуникации”